HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection
Fråga 1

Polis och kommun samverkar för ett tryggare och säkrare samhälle.

 • Polisens huvuduppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

 • Kommunen har en mängd ansvarsområden som har brottsförebyggande effekt och tillhandahåller olika välfärdstjänster som syftar till att minska risken för utanförskap och förstärka känslan av anknytning i samhället.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna?

För att kunna öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Strömstads kommun genomförs årligen en gemensam trygghetsenkät.

Svaren är ett viktigt underlag till den kartläggning som görs inom det brottsförebyggande arbetet, där Polis och kommun samverkar.
Inom kartläggningen identifieras brottsproblem och eventuellt utsatta områden eller grupper. Den består till stor del av statistik som ex. brottsstatistik, stölder, rapporter om skadegörelse, drogvaneundersökning, alkoholtillsyn, trygghet på skola, trivselenkät från kommunalt bostadsbolag m.m.

Här är resultatet av 2017 års trygghetsundersökning

Här är en kort sammanfattning av resultatet av medborgardialogen som ligger till grund för medborgarlöftena 2018:

Totalt inkom 160 svar.

Svaren var uppdelade enligt följande:

 • 108 kvinnor svarade
 • 50 män svarade
 • två stycken angav inte könstillhörighet.

De flesta som svarat på enkäten via webb är mellan 36-55 år och de flesta som svarat på pappersenkäten är 36-45 samt 56-65 år.

Majoriteten av de som svarat på enkäten har postnummer
45230, 45231 samt 45232

Känner du dig trygg i Strömstads kommun?

 • 64 % av de som svarat på enkäten upplever sig trygga (51 %
  år 2016)
 • 32 % upplever sig inte trygga (47% år 2016)
 • 4 % har svarat både ja och nej
 • 62% av kvinnorna känner sig trygga
 • 74% av männen känner sig trygga

Vad får dig att känna dig trygg respektive otrygg?

 • Det som får de flesta att känna sig trygga är att det är en
  lugn, liten stad/kommun där många känner många.
 • De flesta är trygga under dagtid och där det finns bra
  belysning.
 • De som upplever otrygghet anger rädsla för att gå ensam på
  kvällar och nätter som anledning, Karlsgatan pekas ut som en otrygg plats att gå på sena kvällar och nätter. Stök och bråk vid stängning av krogar uppges också som orsak till otrygghet.
 • De finns de som undviker att gå ut när det är mörkt, då de
  känner sig otrygga.

Vad kan polisen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?

 • I stort sett alla som svarat på enkäten önskar fler poliser
  och synligare poliser.
 • Många upplever att de får hjälp då de söker polisen, men
  vill se fler poliser patrullerande.

Vad kan kommunen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?

 • Bättre belysning främst på gång- och cykelvägar, fler gång-
  och cykelvägar, belysning på cykelvägen till Seläter är de vanligaste svaren på frågan.
 • Flera har även svarat att de önskar att det borde finnas trygghetsvandrare, nattvandrare för att öka tryggheten på kvällar och nätter.
 • Andra saker som kommer upp i enkäterna är sysselsättning för
  ungdomar samt att kommunen bör se över stängningstider för krogar.

Vad kan du och andra som bor och/eller verkar i Strömstads kommun göra för att öka tryggheten?

 • ”Vara ute som om det är ofarligt”
 • ”Vara ute så blir det trygghet”
 • ”Vara snäll mot varandra”
 • ”Ta vara på varandra”
 • ”Hälsa på varandra”
 • ”Nattvandra”
 • ”Föräldrar på stan”
 • ”Ta följe, ha koll på vad som händer, larma om något verkar misstänksamt”
 • ”se varandra”
 • ”gå tillsammans”
  ”öka samverkan”
 • ”mer vuxna ute sena timmar på dygnet”
 • ”grannsamverkan”


Läs mer om 2018 års medborgarlöften här.

Läs mer om trygghetsvandrare här.PDF (pdf, 367 kB)

 

Frågor, vänd dig till:

Sara Olsson
Kommunpolis
Polismyndigheten
010-56 521 92
sara-m.olsson@polisen.se

Håkan Baatz
Säkerhetssamordnare
Strömstads kommun
0526-191 03
070-514 75 04 hakan.baatz@stromstad.se

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
Strömstads kommun
0526-19121
terese.lomgard@stromstad.se

Enkäten genomförs i samverkan med Polisen.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-12-21, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Terése Lomgård