HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Fråga 1

Polis och kommun samverkar för ett tryggare och säkrare samhälle.

 • Polisens huvuduppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

 • Kommunen har en mängd ansvarsområden som har brottsförebyggande effekt och tillhandahåller olika välfärdstjänster som syftar till att minska risken för utanförskap och förstärka känslan av anknytning i samhället.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna?

För att kunna öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Strömstads kommun genomfördes under november en gemensam trygghetsenkät.

Svaren är ett viktigt underlag till den kartläggning som gjorts inom det brottsförebyggande arbetet, där Polis och kommun samverkar.
Inom kartläggningen identifieras brottsproblem och eventuellt utsatta områden eller grupper. Den består till stor del av statistik som ex. brottsstatistik, stölder, rapporter om skadegörelse, drogvaneundersökning, alkoholtillsyn, trygghet på skola, trivselenkät från kommunalt bostadsbolag m.m.

Här vill Strömstadborna se trygghetsskapande insatser ;

 • Narkotikaanvändande
 • Trafiksituationen
 • Ökad polisiär närvaro.

Här kan du ta del av enkäten i sin helhetPDF (pdf, 369.7 kB)

Polisen och Strömstad kommun lovar nu åtgärder i ett gemensamt medborgarlöfte för 2017.

Medborgarlöften skall:

 • öka tryggheten

 • förebygga brott

 • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

 • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften för 2017

 • Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot narkotika. Kommunen bedriver ett löpande förebyggande ANDT arbete.

 • Polisen ska HotSpot*-patrullera platser som invånarna upplever som otrygga, samt förebygga våld i offentlig miljö. Kommunen bistår löpande med information om otrygga platser och områden. Kommunen och polisen genomför gemensamt minst en trygghetsvandring under 2017.

  - Vi kommer att patrullera bland annat i centrala Strömstad, där har vi haft en del rån och överfall, säger Sara Olsson.

 • Polis ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt trafikbeteende. Fokus blir på de platser som invånarna pekat ut som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.

* Hot spots är platser som är identifierade som mer otrygga än andra.

I samverkansavtalet mellan polis och kommun finns även ett åläggande att ta fram en åtgärdsplan för det gemensamma arbetet med brottsförebyggande arbete.

Åtgärdsplan

I åtgärdsplanen ska konkreta mål formuleras som bygger på den kartläggning som gjorts. Målen ska resultera i aktiviteter som ska genomföras under kommande år. Åtgärdsplanen arbetas fram av en arbetsgrupp och antas av Brottsförebyggande råd samt Kommunstyrelse. Åtgärdsplanen ska följas upp och redovisas i början av nästkommande år.

Länk till åtgärdsplan 2017
PDF
(pdf, 220.9 kB)Länk till pågående medborgarundersökning

Arbetet med åtagandeplanen startar nu

I åtagandeplanen ska konkreta mål formuleras som bygger på den kartläggning som gjorts. Målen ska resultera i aktiviteter som ska genomföras under kommande år.
Åtagandeplanen för 2017 arbetas fram av en arbetsgrupp och kommer sedan att antas av Brottsförebyggande råd samt Kommunstyrelse.
Åtagandeplanen för 2017 ska följas upp och redovisas i början av nästkommande år.

Frågor, vänd dig till:

Sara Olsson
Kommunpolis
Polismyndigheten
010-56 521 92
sara-m.olsson@polisen.se

Håkan Baatz
Säkerhetssamordnare
Strömstads kommun
0526-191 03
070-514 75 04 hakan.baatz@stromstad.se

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
Strömstads kommun
0526-19121
terese.lomgard@stromstad.se

Enkäten genomförs i samverkan med Polisen.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-10-11, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Terése Lomgård