HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Strömstiernaskolan

Strömstiernaskolan, västra skolgården

Välkommen till Strömstiernaskolan!

Strömstiernaskolan är en grundskola årskurs 7-9 med grundsärskola.

Skolan har cirka 400 elever och är belägen centralt i Strömstads kommun med närhet till havet i centrum, stadsbiblioteket, badhuset, Strömsvallen och naturområden såsom Strömsdalen och Vattentornsberget. Vi nyttjar naturen och närheten till havet i undervisningen. Ämnet idrott och hälsa bedrivs i skolans idrottshall, och i Nordby Supermarkethallen. Vi har dessutom ett levande skolbibliotek centralt i skolans cafeteria.

Strömstiernaskolan är kommunens enda högstadieskola och har i ett samarbete med övriga F-6 skolor som mål att öka likvärdigheten i utbildningen i ett F-9 perspektiv.

Hälsofrämjande skola
Vi arbetar för en hälsofrämjande skola med fokus på att våra elever ska må bra och känna tillhörighet. Vi utvecklar våra RAST-aktiviteter för att uppmuntra till både rörelse och återhämtning under dagen.

Kooperativt lärande
På Strömstiernaskolan inleds ett utvecklingsarbete för att främja lärandet genom att arbeta kooperativt i undervisningen. En metod för att främja och fokusera på lärandet tillsammans i klassrummet.

Systematisk kvalitetsarbete
Under läsåret 2019/2020 arbetar samtliga grundskolor inom det systematiska kvalitetsarbetet förkortat SKA med följande utvecklingsområden:

  • Förbättrad arbetsmiljö för eleverna
  • Likvärdighet i utbildning och bedömning
  • Elevers inflytande och delaktighet över utbildningen

Vi utvecklar den fysiska miljön, genom att tillsammans med eleverna se över lokaler, möbler och utemiljö utifrån elevernas behov och intressen. Elevrådet med styrelse och elevskyddsombud är aktiva och finns med i utvecklingsarbetet. Skolan ska vara en trygg och tillgänglig plats för alla. Under läsåret kommer vi att fokusera extra på att främja tryggheten och närvaron i skolan. Vi förstärker med ett närvaroteam som kommer att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdade för att öka elevernas trygghet och närvaro.

I samverkan med fackliga organisationer och elevskyddsombud utvecklar vi arbetsmiljön för elever, lärare och övrig personal med fokus på att lärares och övrig personals uppdrag ska vara hanterbara, begripliga och meningsfulla med syfte att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt.

Till dig som vårdnadshavare
På denna sidan kan du som vårdnadshavare ta del av veckobreven. Vi uppmuntrar till ett samarbete för att utveckla skolans innehåll och verksamhet.

För eleven betyder det mycket att ni engagerar er i elevens trivsel och kunskapsutveckling.

Besök gärna vår facebooksida och Strömstiernaskolans skolbibliotek på instagram för att ta del av vad som händer i det dagliga arbetet.

Vanliga frågor om högstadiet i Strömstad

Ja alla elever som börjar åk 7 får en dator vid skolstarten.

Vit skolbyggnad.

besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, StrömstadKartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook

skolledning

Rektor
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Biträdande rektor
Anna Säreborn Haugstöl
0526-194 12
anna.sareborn.haugstol@stromstad.se

service och stöd

Vaktmästare
Fidde Rognås
0526-192 18
fidde.rognas@stromstad.se

Skolvärdar
Juan Araos
0526-192 40
juan.araos@stromstad.se

Maria Hansson
0526-191 32
maria.hansson@stromstad.se

Elevcoach
Ingela Karlsson
072-142 34 60
ingela.karlsson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Marianne Wester
0526-194 13
marianne.wester@stromstad.se

Specialpedagog
Linda Zäll
072-141 33 99
linda.zall@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-09-16, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Hoffström