HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Nationella jämförelser

Resultat från brukarundersökningar, öppna jämförelser och nyckeltal analyseras för att vi skall kunna identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer dessutom varje år en mängd olika mätetal för kommunernas verksamheter. De kallas för öppna jämförelser. Syftet är att stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.Genom öppna jämförelser kan du få fram siffror över ekonomiska nyckeltal, kostnader, resurser, personal m.m.

Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och sjukvården (se länk i rutan till höger på sidan).

Brukarundersökningar

Med jämna intervall sker nationella brukarundersökningar där brukarna själva får svara på frågor om deras upplevelse av verksamheten som de nyttjar. Resultaten kan du ta del av via Kolada (se länk i rutan till höger på sidan).

 • Brukarundersökning funktionshinder riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) .

  BoendestödPDF
  Daglig verksamhetPDF
  LSSPDF

 • Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) riktar sig till myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

  IFOPDF

 • Socialstyrelsen har genomfört den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? på ett jämförbart sätt årligen sedan 2013. Undersökningen riktar sig till alla personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende.
  I 2019 års undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? fick 219 991 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. Av dessa svarade 57 procent (124 997 personer) på enkäten.

  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?PDFLänkar

Öppna jämförelser, Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du fördjupad information och jämförelsedata inom samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten.

Kolada, brukarundersökningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Undersökningar där brukarna själva svarat på frågor om deras upplevelse av verksamheten som de nyttjar.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-07-17, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: William Lindahl