HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Renhållningsabonnemang och regler

Avgfiten du betalar för sophämtingen ska täcka våra kostnader för hämtning, behandling av dina sopor samt återvinningscentral och administration. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.

Renhållningsabonnemang

Det finns olika typer av abonnemang. Din avgift påverkas av var du bor och vilken typ av service du behöver. Vi delar in kommundelarna i olika tariffer, de avgör vilken servicenivå och taxa du kan välja.

Tariff Å - Gäller om du bor i tätorten Strömstad eller Skee. Du kan då välja mellan taxorna 510, 531, 532, 533, 534 och 537

Tariff ÅO – Gäller om du bor utanför tätorterna Strömstad eller Skee. Du kan då välja mellan taxorna 538, 550, 551 eller 552

Tariff ÅK – Gäller om du bor i eller utanför tätorterna Strömstad eller Skee och du komposterar ditt matavfall, hämtning var annan vecka. Du kan då välja mellan taxorna 511 och 514

Tariff ÅKO – Gäller som ovan men med hämtning var 4:e vecka. Taxa 512

Tariff F – Gäller om du enbart nyttjar ditt hus sommartid. Du kan då välja mellan taxorna 560 och 562.

Tariff FK – Gäller om du enbart nyttjar ditt hus sommartid och du komposterar ditt matavfall. Taxa 561.

Tariff Ö1 - Gäller om du bor på en ö eller på annan svårtillgänglig plats. Hämtning sker då vid anvisad plats. Taxa 515.

Tariff ÖK1 – Gäller om du bor på en ö eller på annan svårtillgänglig plats och du komposterar ditt matavfall. Hämtning sker då vid anvisad plats. Taxa 516.

Tariff Ö2 - Gäller om du bor på en ö eller på annan svårtillgänglig plats och har eget transporttillstånd till t.ex. kommunal hamn eller andelsbyar, fritidsområde och liknande med gemensam container och egen kompostering. Taxa 570.

Tariff G – Gäller om du har en dispens från Miljöavdelningen. Hämtning 4ggr/år enligt turlista. Anmälan måste göras senast veckan innan önskad tömning. Taxa 513.

Tariff H2 – Gäller för andelsbyar, fritidshusområde och liknande med gemensam sopcontainer. Taxa 575

Renhållningstaxa inkl. moms

Miljöavgift debiteras på samtliga lägenheter i villor, fritidshus, hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, andelsbyar och liknande.

Fastighet som inrymmer gruppboende med mycket begränsade lägenhetsytor debiteras miljöavgift motsvarande halva antalet lägenheter.

Tungt avfall från tillagningskök o likn. debiteras 3 ggr normaltaxan för resp. behållarstorlek.

Som alternativ till 160 L säck (på fastlandet) kan 140 L plastkärl erbjudas till samma taxa förutsatt att kärlet placeras invid sopbilens körväg.

Renhållningstaxa

Tariff

Taxeart

Hämtställe

Behållarstl.

Ant.hämt/år

Taxa/år


555

Miljöavgift/lgh villa530 kr

Å

510

Villa i tätort utan kompost

S 125-160

52

2 445 kr

ÅK

511

Villa med kompost

S 125-160

26

1 559 kr

ÅKO

512

Villa med kompost

S 125-160

13

1 156 kr

G

513

Villa med kompost

S 125-160

4

854 kr

ÅK

514

Villa med kompost

K 240

26

2 005 kr

Ö1

515

Anvisad plats utan kompost

S 125


1 554 kr

ÖK1

516

Anvisad plats med kompost

S 125


1 093 kr

Å

531

Fastighet

K 370

52

4 361 kr

Å

532

Fastighet

K 660

52

7 262 kr

Å

533

Fastighet

K370 m säck

52

5 305 kr

Å

534

Fastighet

K660 m säck

52

8 620 kr

Å

537

Villa i tätort utan kompost

K 240

52

3 310 kr

ÅO

538

Villa landsbygd utan kompost

K 240

35

2 514 kr

ÅO

550

Villa landsbygd utan kompost

S 125-160

35

2 021 kr

ÅO

551

Fastighet landsbygd

K 370

35

3 082 kr

ÅO

552

Fastighet landsbygd

K 660

35

4 981 kr

F

560

Fritidshus utan kompost

S 125-160

24

1 676 kr

FK

561

Fritidshus med kompost

S 125-160

14

1 214 kr

FK

562

Fritidshus utan kompost

K 240

24

2 180 kr

Ö2

570

Fast. med eget trp.-tillstånd

S 125-160


690 kr

H2

575

Andelsby o likn. gemensam cont.265 kr

 

Avfalssplan

Strömstad kommuns avfallsplan beskriver hur det avfall som uppstår ska kunna utnyttjas som en resurs. Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en avfallsplan ska innehålla. Avfallsplanen ska följas upp och revideras vart 4:e år.

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifterna anger de villkor som gäller för den kommunala renhållningen, till exempel sorteringsanvisningar och hämtningsintervall. Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar för avfallshanteringen, vilket ansvar som fastighets- och nyttjanderättsinnehavare har och hur de själva får omhänderta avfallet.

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Länkar

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Läs mer om sophämtning

Taxor och avgifter 2019 - samlad taxebilag för Strömstads kommun

Sök i dokumentet efter Renhållningstaxa.

Så läser du fakturan

Renhållningsavgifterna debiteras 3 gånger per år (tertial). Fakturorna skickas ut i slutet på januari, maj och september.

Under kan ni se vidare förklaringar och exempel på fakturan.

FakturaexempelPDF
Förklaring till fakturaexempletPDF

Som ett alternativ till pappersfaktura kan du ta emot och betala fakturan
direkt som elektronisk faktura
(e-faktura) eller via autogiro.

Ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten får ny ägare - kom i håg att meddela nya kontaktuppgifter via e-post till tn@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-09-10, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson