MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skollogoped

Skollogopedens insatser består dels av förebyggande arbete utifrån ett helhetsperspektiv, dels av mer direkt riktade insatser. Skollogopeden driver även utvecklingsarbete tillsammans med specialpedagoger.

Det förebyggande arbetet sker genom att öka insikten hos personal, vårdnadshavare och andra vuxna om betydelsen av en gynnsam språkmiljö för barnets utveckling.

De riktade insatserna är:

  • kartlägga eventuella språkliga svårigheter
  • analysera och bedöma barns språkutveckling och i samråd med personal och vårdnadshavare utforma åtgärder
  • stödja och stimulera barn, enskilt och i grupp
  • handleda personal
  • samverka med övriga aktörer kring barnet
  • särskilt ansvar för elever med språkliga svårigheter som kan avse språket, talet, rösten eller språkanvändningen.

Skollogopedens arbete styrs av hälso- och sjukvårdslagen samt skollagen.

Kontakt

Barn- och elevhälsa
452 37 Strömstad
Telefon vx 0526-190 00

Besöksadress
Brunnsgatan 2

Enhetschef
Torbjörn Brunström
0526-193 22
torbjorn.brunstrom@stromstad.se

Logoped
Linnéa Tranell
Telefon 0526-191 44
linnea.tranell@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Torbjörn Brunström