MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Ett ärendes gång

Ett ärende börjar oftast med att en privatperson, en myndighet eller ett företag skickar något till kommunen. När ärendet kommer till kommunen behandlas det i olika steg.

Ett ärendes gång i korthet:

  1. Den post/e-post som kommer till kommunen kallas för inkommen handling. Handlingen kommer till kommunen från någon myndighet, företag, privatperson, från någon tjänsteman eller annan nämnd inom kommunen.
  2. Handlingen registreras i ett diarium. Handlingar som registreras i diariet blir då en allmän handling. Om handlingen tillhör ett befintligt ärende har det ett ärendenummer och finns redan registrerad i diariet. Varje nämnd har ett eget diarium.
  3. Ärendet bereds. Beredning av ärendet innebär att underlag för beslut tas fram. Om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas ärendet på remiss. Ibland räcker det att tjänsteman inom den egna nämnden bereder och lämnar yttrande i ärendet. Tjänstemannen skriver då en tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut. Remissvar och eller tjänsteyttrande/ skrivelse kommer in.
  4. När ett ärende är färdig tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden.
  5. Sammanträde hålls. Nämnden beslutar i ärendet och protokoll skrivs.
  6. Protokollet justeras.
  7. Beslutet skickas till berörda.
  8. Beslutet verkställs av berörd förvaltning.
  9. Ärendet avslutas och arkiveras.

Viktiga beslut fattas i kommunfullmäktige

Ibland skickas ett ärende vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut. I kommunfullmäktige fattas alla viktiga beslut som rör hela kommunen. Man beslutar till exempel om budgeten, kommunalskatten, kommunens översiktsplan samt eventuella förändringar av taxor och avgifter.

Lagar som styr

Kontakt

Kommunikationschef
Maria Kvarnbäck
0526-191 84
maria.kvarnback@stromstad.se

 

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck