KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Begrepp som kan vara bra att ha koll på

När du ska söka bygglov finns det begrepp som det kan vara bra att ha koll på för att underlätta ditt arbete med ansökan.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjden (H) räknas till skärningen mellan fasadplanet (FP) och ett tänkt plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.

Om större takkupor förekommer, anses 45-gradersplanet beröra taket när takkupan berörs, vilket gör att byggnadshöjden blir högre än om takkupan inte hade funnits. Man bortser från taksprång utanför kupans fasadplan.

Byggnadshöjden ska räknas från medelmarknivån invid byggnaden. I okomplicerade fall kan man räkna ut detta genom att ta medelvärdet av marknivån vid byggnadens fyra hörn. Vid behov kan antalet punkter utökas.

Klicka i bilderna för större format.

ByggnadshöjdFörstora bilden

Nockhöjd

Nockhöjd är den högsta delen på byggnadens takkonstruktion, oavsett vilken typ av takkonstruktion som byggnaden har. Delar som sticker upp över taket såsom skorstenar och antenner räkans inte in. Nockhöjden mäts liksom byggnadshöjden från markens medelnivå invid byggnaden.

Totalhöjd

Totalhöjd är ett byggnadsverks hela höjd inklusive till exempel skorstenar, master och hisschakt. Totalhöjden mäts från markens medelnivå invid byggnaden eller anläggningen.

Nockhöjd

Våning

Med våning avses ett utrymme i en byggnad som åt sidorna avgränsas av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

Vind kan i vissa fall räknas som en våning om den kan inredas med bostadsrum eller arbetslokal och byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Om större takkupor förekommer innebär det troligen att byggnaden får en våning till då byggnadshöjden blir högre.

Källare kan vissa fall räknas som våning om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Våning takkupaFörstora bilden
VåningFörstora bilden

Byggnadsyta/byggnadsarea

Byggandsyta/byggnadsarea är en reglering som ofta används som reglering i detaljplaner för småhusbebyggelse när det gäller hur mycket som får byggas på fastigheten.

Byggnadsyta/byggandsarea utgörs av den area byggnaden upptar på marken och projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande mark. Utkragande byggnadsdelar såsom balkong, burspråk med mera kan inräknas om de väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Låga altaner utan tak inräknas normalt inte.

ByggnadsareaFörstora bilden

Öppenarea

Öppenarea (OPA) utgörs av helt eller delvis öppna areor tänkta för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad. Exempel på öppenarea är skärmtak, takterrass och carport.

ÖppenareaFörstora bilden

Bruttoarea

Bruttoarea (BTA) är summan av arean av samtliga våningsplan i en byggnad. Arean begränsas av utsidan på ytterväggarna. Under snedtak räknas de delar som har en takhöjd om minst 1,9 meter plus ytterligare 60 centimeter på varje sida.

Bruttoarea används ofta i detaljplaner för att reglera hur mycket som får bebyggas när det gäller industri, handel och flerbostadshus.

Vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad är berörd bruttoarea samt öppenarea en faktor vid beräkning av bygglovsavgiften.

BruttoareaFörstora bilden
Bruttoarea under snedtakFörstora bilden

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson