KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Startbesked

För ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från miljö- och byggnämnden. Att påbörja arbetena utan startbesked leder till sanktionsavgift.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen som ska gälla för byggarbetenas genomförande.

Innan dess ska du och din kontrollansvarig ha varit på ett tekniskt samråd med kommunens handläggare där ni gått igenom bygget och vilka handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggnämnden.

Först därefter, när kontrollplanen är godkänd samt övriga handlingar som behöver redovisas för miljö- och byggnämnden är inlämnade, kan ett startbesked beviljas.

När det gäller startbesked för lovpliktiga åtgärder så kan åtgärderna i praktiken påbörjas först när lovbeslutet får verkställas. Det innebär att åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar om inte miljö- och byggnämnden beslutat att det får verkställas tidigare.

När tekniskt samråd inte behövs

Om det inte behövs något tekniskt samråd, ges startbesked redan i samband med att beslut om lov tas, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in.

Om alla handlingar inte har inkommit föreläggs byggherren att skicka in dessa för att nämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson