Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Försäljning av tobaksvaror

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Ansök om tobakstillstånd

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift

Information om ansökan

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Du ansöker om tillståndet hos kommunen via e-tjänster.

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du även fortsatt visa att du sköter din bokföring, betalar dina skatter i tid och inte begår något brott.

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan

Vad gäller om spårbarhets- och säkerhetsmärkning?

Genom lagen införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror och de träder i kraft 2019-05-20.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör.

Läs om detta på Folkhälsomyndighetens webbsida, de är ansvarig myndighet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl förändringar i ditt bolag

Du ska alltid anmäla till tillståndsenheten om det kommer in nya personer i bolaget. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, bolagsmän, aktieägare eller finansiärer. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt lagen om tobak och liknande produkter. En sådan brist kan leda till att tillståndsenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Sluta sälja tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till Strömstads kommun på e-tjänster.

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.För att den årliga avgiften ska bli rättvis utifrån den specialla handel vi har i Strömstad, så har vi delat in butikerna i två grupper; Klass 1 och Klass 2.

Tillsyn tar normalt sätt längre tid när det är en omfattande tobaksförsäljning. Det är fler varor, mer varierat utbud, det finns mer marknadsföring att bedöma etc. Avgiften ska täcka all tid som läggs ner i ärendet före, under och efter tillsynsbesöket. Kommuninvånarna ska inte stå för kostnaden utan det ska butiken göra.

För närvarande är det ungefär 40 verksamheter som tillhör Klass 1 och 20 verksamheter som tillhör Klass 2.

Klass 2 innefattar de butiker som inriktar sig mot gränshandel och som har en omfattande tobaksförsäljning.

Yttre tillsyn

Vid yttre tillsyn besöks verksamheten där vi tittar bland annat på följande:

  1. att det finns skyltar med 18 års åldersgräns,
  2. att det finns aktuellt egenkontrollprogram,
  3. om tobaksförpackningarna är korrekt märkta
  4. om de kommersiella meddelande håller sig inom lagen.

Inre tillyn

Vid inre tillsyn granskas ekonomiska förhållanden och lämplighet av ägare och personer med betydande inflytande (PBI). Detta kommer göras en gång per år och vid behov.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Anna Sanglert