Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Hemtjänst

Hemtjänst är ett stöd för att du ska kunna ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Den hemtjänst du får ska utgå från din livssituation och dina behov.

Du kan ansöka om hemtjänst om du behöver hjälp med till exempel städning, tvätt, inköp eller personlig omvårdnad, som till exempel dusch eller hjälp med vardagshygien och klädsel. Omfattningen av hemtjänstinsatserna beror på dina behov. Hemtjänstinsatserna kan utföras både dag- och nattetid.

Kommunens omvårdnadspersonal arbetar utifrån en särskild omvårdnadsplan som upprättas tillsammans med dig och eller anhörig. Behöver du utökade eller minskade insatser – kontakta alltid biståndshandläggaren.

För att kunna beviljas hjälp i hemmet gäller att du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

För vad som gäller vid tillfällig vistelse i Strömstad kommun se under fliken Hjälp i hemmet.

Hur får jag hemtjänst?

Du kontaktar någon av våra biståndshandläggare via kommuncenter som gör en utredning på ditt behov och ger beslut. Se kontaktuppgifter till höger.

Vem utför hemtjänst?

Det är kommunens omvårdnadspersonal som utför hemtjänsten. Hemtjänstens personal går in i ditt hem med respekt för att det är just ett hem. Det är också hemtjänstpersonalens arbetsplats där hon/han har rätt att ställa krav på en god arbetsmiljö. Till exempel måste det finnas fungerande städutrustning.

Vad omfattar hemtjänst?

Hemtjänst omfattar de insatserna som du behöver för att klara din dagliga livsföring utifrån biståndsbeslut.

Hit hör:

 • Personlig omvårdnad
 • Inköp (förutsatt att den enskilde har ett Ica/Konsumkort så att inköpen kan faktureras).
 • Städ (se till att ha bra städutrustning)
 • Matdistribution (utförs även av hemvaktmästarna) 
 • Trygghetslarm
 • Social samvaro
 • Ledsagning

Även nattetid

Hemtjänsten har dygnet runt-verksamhet och nattetid tillgodoses omvårdnadsbehoven av två sjuksköterskor.

Att tänka på

Om du blir beviljad hemtjänst vill vi tipsa om viktiga förberedelser och rutiner som gör vårt samarbete smidigt:

 • Vill du ha hjälp med inköp av livsmedel måste du ha Ica/Konsum-kort som gör det möjligt att handla mot faktura. Omvårdnadspersonalen hanterar inte kontanter. 
 • Det krävs en bra dammsugare, hink, mopp och rengöringsmedel om du har hjälp med städning. 
 • Du får inte röka när omvårdnadspersonalen är hos dig. Personalen har rätt till en rökfri arbetsmiljö.
 • Det är viktigt att du tar emot de hjälpmedel som behövs för att omvårdnadspersonalen ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.
 • Ibland finns behov av ommöblering för att underlätta din omvårdnad och för att personalen ska ha en bra arbetsmiljö.
 • Behöver du utökade eller minskade insatser tar du kontakt med biståndshandläggaren på kommunkontoret.
 • Om du ansökt om både trygghetslarm och hemtjänst ska det finnas två nycklar till din bostad att lämna ut i samband med larminstallationen. Ska du bara ha trygghetslarm behöver du lämna en nyckel.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad för hemtjänst. Avgiften beror på dina inkomster, vad din bostad kostar och hur många timmar du har hjälp. Har du låga inkomster kan din avgift bli reducerad.

Här hittar du mer information och aktuella avgifter.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Medarbetare berättar

Möt några medarbetare som berättar hur det är att jobba hos oss.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Jennie Persson