Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i människors miljö.

Inom hälsoskyddsområdet utövas tillsyn som syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler samt lokaler där människor får vård eller behandling. Miljö- och byggförvaltningen arbetar med inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, dålig ventilation och för höga eller för låga temperaturer.

Mer information om frågor som rör boendemiljön i din bostad hittar du under Bostäder och offentliga lokaler - Boendemiljö

Förvaltningen kontrollerar verksamheter där människor får vård eller behandling som tatuerare, frisörer, fotvårdsföretag och solarier. Vi kontrollerar även miljön i skolor och förskolor samt tar badvattenprover för att kontrollera badvattenkvalitén.

Tillsynsområdena omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja problem.

Mer information om egenkontroll och provtagning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Madeleine Skoglund