KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Radonsäker grund

Idag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radioaktivitet att det utgör någon nämnvärd radonrisk. Däremot bör du alltid kontrollera marken och fyllnadsmaterial. När du söker bygglov kan miljö- och byggnämnden informera om radonförhållandena i marken och eventuell risk för hög radonhalt i brunnsvattnet där du planerar att bygga.

Radon

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är en gas som naturligt bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radium finns överallt i naturen i olika stora koncentrationer. Radongasen är osynlig och luktfri. Det enda sättet att upptäcka det på är att mäta.

Högrisk,- normalrisk-, och lågriskområden

Risken för att radonhalterna ska bli för höga i ett nybyggt hus beror på var du bygger. Kommunen har en kartering som identifierar högrisk-, normalrisk- och lågriskområden. Karteringen är en god hjälp på vägen, men för att veta säkert behöver du göra en mätning.

Byggherrens ansvar

När det gäller luften i våra bostäder är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Det är du som byggherre som ansvarar för att huset byggs så att radonhalten i inomhusluften inte överskrids. Ju tidigare i processen som radonfrågan uppmärksammas desto större är chansen att du hittar en bra och billig lösning.

Bygg en radonsäker grund

Du kan undvika förhöjda värden av radon i inomhusluft genom att grundlägga så att konstruktionen mot marken blir lufttät. För att hitta den bästa lösningen i just ditt fall – rådgör med din konstruktör!

Vem bär det yttersta ansvaret?

Det är viktigt för dig som byggherre/sökande att komma ihåg att det alltid är du som bär det yttersta ansvaret för byggets kvalitet och säkerhet.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson