HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Odelsbergsskolan

Odelsbergsskolan

Odelsbergsskolan är belägen i ett lugnt bostadsområde nära idrottsplan, aktivitetshall och natursköna områden såsom Strömsdalen och Vattenstornsberget i centrala Strömstad. Skolan har cirka 330 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolgårdarna erbjuder flertalet bollplaner, gungor, klätteredskap och lekytor. Vid den södra gården finns en scen för gemensamma aktiviteter. Fritidshemmet har en närbelägen villa som en avdelning för de äldre fritidsbarnen.

Vi är en skola i utveckling som har siktet inställt på att öka vår måluppfyllelse genom att tillsammans utveckla lärarnas samsyn och knyta ihop verksamheterna; Förskoleklass, skola 1 - 6 och fritidshem. Det finns ett härligt samarbetsklimat och en god vi-anda på skolan, där både elever och lärare har möjlighet att utvecklas. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och satsar på pulshöjande aktiviteter samt organiserade rastaktiviteter för att främja elevernas hälsa och lärande.

På skolan arbetar närmare 50 personer totalt, lärare i grundskola, lärare i fritidshem, lärare förskoleklass, städ och kökspersonal. Vi har ett elevhälsateam med specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog. Skolan har en skolvärd, en rektor och en biträdande rektor.

Värdegrundsarbetet genomsyrar den dagliga verksamheten i mötet med varandra. En gång varje läsår firar vi Odelsbergsskolans dag med samarbetsövningar, utmaningar och lekar i tvärgrupper. Dansuppvisningar vid scenen är uppskattat av eleverna. Varje läsår har 4 – 6 en dansföreställning för hela skolan som en del i idrottsundervisningen. Fritidshemmet organiserar aktiviteter tillsammans med andra fritidshem under läsåret. Då bjuder vi in alla fritidshem att vara med.

Besök gärna vår facebooksida:
https://www.facebook.com/Odelsbergsskolan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från Odelsbergsskolan

OrdningsreglerPDF (pdf, 53.6 kB)
TrivselreglerPDF (pdf, 66.7 kB)
Förskoleklass
Skolråd

Odelsbergs fritidshem

Vanliga frågor om förskoleklassen och grundskolan

Från och med 1 januari 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Det innebär att skolplikten inträder på hösten det år barnet fyller sex år, vilket innebär att skolplikten innefattar tio år - förskoleklass till och med årskurs 9. Om särskilda skäl finns kan du begära att skolplikten skjuts upp och att barnet börjar förskoleklass ett år senare.

Förskoleklass organiseras tillsammans med grundskolans verksamhet och omfattar 15 timmar/vecka, i normalfallet 08.00-11.00. Detta kan variera mellan olika skolor - tag kontakt med rektor på aktuell skola för ytterligare information. Verksamheten är avgiftsfri.

Elever har rätt till skolskjuts från busshållplatsen/påstigningsplatsen om avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser.

2 kilometer för elever i årskurs F-3
3 kilometer för elever i årskurs 4-6
4 kilometer för elever i årskurs 7-9
6 kilometer för elever i gymnasieskolan

När det gäller avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats är avstånden riktlinjer, vilket innebär att skolskjutsansvarig alltid gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats i vissa fall överstiger angivna kilometerantal.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-06-12, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Eva Stigberg