Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Regler för upphandling och inköp

Alla inköp och upphandlingar som kommunen gör ska ske i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling (2007:1091) och LUF, lagen om upphandling inom områden vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092).

LOU relegerar i detalj hur kommuner och andra aktörer som finansieras med allmänna medel ska agera när de köper varor, tjänster och entreprenader. Strömstads kommun har tagit fram en policy för inköp och upphandling och den ska fungera som ett styrinstrument i anskaffningsprocessen för att nå kommunens värdegrunder, uppsatta mål och strategier.

Kommunens inköp ska sträva efter

  • att utveckling sker i verksamhetern
  • en hög kvalitet på varorna och tjänsterna
  • minskade kostnader
  • att vara en attraktiv affärspartne
  • att utnyttja konkurrensmöjligheterna
  • att göra bra affärer där en god totalekonomi ska beakta
  • att vara miljö och socialt anpassade

Kontakt

Upphandlare

Mattias Svensson
0526-190 83
mattias.svensson@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Mattias Svensson