Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Regler för upphandling och inköp

Alla inköp och upphandlingar som kommunen gör ska ske i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling (2007:1091) och LUF, lagen om upphandling inom områden vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092).

LOU relegerar i detalj hur kommuner och andra aktörer som finansieras med allmänna medel ska agera när de köper varor, tjänster och entreprenader. Strömstads kommun har tagit fram en policy för inköp och upphandling och den ska fungera som ett styrinstrument i anskaffningsprocessen för att nå kommunens värdegrunder, uppsatta mål och strategier.

Kommunens inköp ska sträva efter

  • att utveckling sker i verksamhetern
  • en hög kvalitet på varorna och tjänsterna
  • minskade kostnader
  • att vara en attraktiv affärspartne
  • att utnyttja konkurrensmöjligheterna
  • att göra bra affärer där en god totalekonomi ska beakta
  • att vara miljö och socialt anpassade

Kontakt

Upphandlare

Mattias Svensson
0526-190 83
mattias.svensson@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Mattias Svensson