Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Demenssjuksköterska/
Silviasjuksköterska

Demenssjuksköterskan är en resurs- och stödperson för anhöriga och personer med demenssjukdom i Strömstads kommun.

Demenssjukdom

Det är inte ovanligt att uppleva minnesstörningar vid till exmpel stress, sorg eller någon annan form av krissituation. Ofta är det övergående minnesproblem men det kan också vara första symtom på en demenssjukdom.

Andra tecken på demenssjukdom kan vara att personen glömmer ord och praktiska saker, har svårt att orientera sig, blir personlighetsförändrad, tappar initiativförmågan och blir allt långsammare i tal och rörelsemönster.

Demenssjukdomarna är vanligare i hög ålder men symtom på demenssjukdom tillhör inte det normala åldrandet. Man räknar med att 150 000 människor i vårt land är drabbade av demenssjukdom med kognitiva nedsättningar som leder till svårigheter i det dagliga livet. Olika former av demenssjukdomar tillhör de stora folksjukdomarna.

Att vara drabbad av en demenssjukdom ger både psykiska och kroppsliga symptom som påverkar personens möjligheter att klara sig själv utan stöd från sin omgivning. För att kunna möta och stödja personer med demenssjukdom krävs en välutbildad och professionell personal. En individuell omvårdnad som bygger på trygghet och kontinuitet.

Om du misstänker att du eller någon i din omgivning är drabbad kontakta din vårdcentral för en demensutredning.

Du kan kontakta demenssjuksköterska för råd och hjälp

  • Om du själv eller någon anhörig/närstående har minnessvårigheter eller andra symtom som du tror kan vara en begynnande demens
  • Om du har frågor och funderingar kring demenssjukdomar, utredning, behandlingar, bemötande eller anhörigstöd.
  • Demenssjuksköterskan kan även göra hembesök för råd och stöd.
  • Information om dagverksamhet, avlastning och insatser i hemmet.

Kontakt

Silviasjuksköterska
Demenssjuksköterska
Trine Johansson
072 204 09 33
trine.johansson@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Helena Johansson