KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigg)

Engångscigaretter har blivit allt vanligare under de senaste åren och attraherar ungdomar och unga vuxna med sina olika smakvarianter. Eftersom nikotin är ett starkt beroendeframkallande ämne är det 18 års åldersgräns och det finns många regler som måste efterföljas för att få sälja produkterna.

Anmäl försäljning

Innan du får sälja elektroniska cigaretter måste du anmäla det till kommunen och skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram.

Kom ihåg!

  • Skylt med 18 års åldersgräns
  • Egenkontrollprogrammet ska passa din verksamhet och finnas i butiken
  • Personalen ska utbildas minst en gång per år - använd signeringslista

Ett egenkontrollprogram ska innehålla de rutiner som du och din personal behöver för att sköta försäljningen, och det ska framgå vem som har ansvar för vad. Om ni säljer elektroniska cigaretter på distans eller för avhämtning måste ert egenkontrollprogram innehålla information om hur ni kontrollerar åldern på kunderna. Se till att hålla ert egenkontrollprogram uppdaterat och lättillgängligt för tillsyn. Det är verksamhetsägaren som är ansvarig för att personalen löpande får tillräcklig utbildning.

Elektroniska cigaretter får endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Verksamhetsägaren ska utbilda personalen så att de kan reglerna och är trygga med att begära legitimation.

Det är omöjligt att enbart genom utseendet bedöma en persons ålder. Ett sätt att försäkra sig om att en person fyllt 18 år är att begära legitimation av alla som ser ut att kunna vara under 25 år.

Ni ska ha skyltar som informerar om att åldersgränsen för att köpa elektroniska cigaretter är 18 år. De ska vara i bra skick och placerade på lämpliga platser så att de syns. Ni kan utforma era egna, bara det är tydligt vad som gäller.

Skyltar och dekaler kan beställas på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen genomför regelbundet kontrollköp vilket innebär att en person som är mellan 18 och 20 år försöker köpa en vara med 18 års åldersgräns utan att visa legitimation. Du får därefter en underrättelse om att kontrollköpet har genomförts och hur det har gått. Detta är ett bra sätt för dig att se om verksamhetens rutiner fungerar som de ska.

Om vi behöver komma tillbaka flera gånger på grund av att legitimation inte har begärts faktureras du den extra arbetstiden, vilket vanligtvis är två timmar. Då inleder vi också en dialog med dig och du får berätta vad ni gör för att stärka era rutiner. Om en kontrollköpare får köpa produkten så finns det risk för att en ungdom under 18 år också kommer att kunna handla i din butik.

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med svenska hälsovarningar och svensk innehållsdeklaration. Styckförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska även ha ett informationsblad på svenska. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten. Det är viktigt att du är insatt i hur produkterna ska vara förpackade och märkta. Det finns många produkter som är felmärkta på marknaden så välj distributör med omsorg.

För att få sälja elektroniska cigaretter som innehåller mer än cirka 14,5 mg/ml (1,45%) nikotin finns speciella regler och du måste ha tillstånd från länsstyrelsen. Kravet på tillstånd gäller alla företag som säljer dödskallemärkta e-vätskor i Sverige, oavsett om produkterna säljs till andra företag eller direkt till privatpersoner. Ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsen i Västra Götaland. Kravet på tillstånd omfattar även försäljning av engångscigaretter och små engångsbehållare (ampuller), så kallade pods.

Du kan läsa mer om detta här hos Kemikalieinspektionen. Regler för vätskor till-e-cigaretter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När vi gör tillsyn i en butik och hittar brister, redovisas de i ett tillsynsprotokoll. Vanligtvis får du möjlighet att åtgärda bristerna. När du har åtgärdat bristerna skickar du en beskrivning med tydliga foton som visar att ni åtgärdat bristerna.

Om bristerna är återkommande eller allvarliga kan vi starta en utredning direkt efter tillsyn för att se om vi behöver vidta åtgärder. Det kan också hända att vi startar en utredning om du inte vill åtgärda bristerna eller inte gör tillräckliga förbättringar.

Om lagen inte följs kan miljö- och byggnämnden besluta om sanktioner. Kommunen har möjlighet att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterföljas. Kommunen har också möjlighet att ta beslut om att kombinera detta med vite (böter). I allvarliga fall eller om bristerna återkommer kan miljö- och byggnämnden också ta beslut om att meddela en varning, eller att återkalla tillståndet att sälja tobak. Verksamheten har möjlighet att överklaga alla beslut och få saken prövad i en rättslig process.

En årlig avgift tas ut för tillsynen av din verksamhet. Här är miljö- och byggnämndens taxa. Öppnas i nytt fönster.

Om du ska sluta sälja elektroniska cigaretter måste du anmäla det via våra e-tjänster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Sanglert