Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Försäljning av elektroniska cigaretter (E-cigg) och påfyllnadsbehållare

För att få sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till oss innan du påbörjar din försäljning

Anmäl försäljning till kommunen

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer på försäljningsstället.

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Här är miljö- och byggnämndens taxa för 2023

Åldersgräns

Elektroniska cigaretter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att tro att produkten har avsikt att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut elektroniska cigaretter till den som inte har fyllt 18 år.

Marknadsföring

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i vissa fall.

Regler om förpackningen

Varje förpackning till E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med innehållsdeklaration. Styckförpackningar till E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten. Det är viktigt att du är insatt i hur produkterna ska vara förpackade och märkta. Det finns många produkter som är felmärkta på marknaden så välj distributör med omsorg.

Farliga e-vätskor

Du som säljer särskilt farliga e-vätskor behöver ha ett giltigt tillstånd från och med den 1 juli 2022 av Länsstyrelsen. Kravet gäller alla företag som säljer dödskallemärkta e-vätskor i Sverige, oavsett om man säljer produkten till ett annat företag eller direkt till privatpersoner. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen där du bedriver din verksamhet. Kravet på tillstånd gäller även försäljning av engångscigaretter och små engångsbehållare (ampuller), så kallade pods.

Du kan läsa mer om detta här hos Kemikalieinspektionen. https://www.kemi.se/lagar-och-regler/kort-om-reglerna-for-kemiska-produkter/regler-for-vatskor-till-e-cigaretter Länk till annan webbplats.

Kommunens befogenheter

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kommunen förbjuda den som bedriver detaljhandel med elektroniska cigaretter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

Tillverkare och importörer

För dig som är tillverkare, importör eller utövar gränsöverskriradande handel tillkommer ytterligare krav. Du kan läsa mer på www.folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Anna Sanglert