MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Regler för eldning utomhus

Det finns särskilda regler som ska följas när du eldar utomhus. Och tänk på att du alltid måste respektera ett eventuellt eldningsförbud!

Innan du tänder en eld utomhus måste du alltid kontrollera att inte eldningsförbud råder. Sådant förbud publiceras alltid på vår webbplats under nyheter på vår startsida.

Är det tillåtet att elda så sker all eldning alltid på egen risk och du ansvarar för att det sker på betryggande sätt för människa, miljö och egendom. Elden ska vara släckt före mörkrets inbrott.

Vid all eldning skall någon form av släckningsutrustning finnas tillhands.

Valborgsmässoeldar och Påskbrasor

Samtliga offentliga valborgsmässoeldar och påskbrasor skall i god tid anmälas till Räddningstjänsten.

Bålet

 • Platsen för bålet ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
 • Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
 • Bålet ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma.
 • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
 • Om brasan är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media ska tillstånd sökas hos Polisen på telefon 114 14 . Om du inte äger marken där du ska elda måste du ha tillstånd av mark- eller fastighetsägaren.

Släck så här:

 1. Låt elden brinna ut helt.
 2. Släck glöden med vatten, rör sedan om i askan.
 3. Gräv under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

  Index för brandriskI Sverige används en sexgradig skala för att ange brandrisker i skog och mark.
  1 = mycket liten brandrisk
  2 = liten brandrisk
  3 = normal brandrisk
  4 = stor brandrisk
  5 = mycket stor brandrisk
  5 E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT

Vid brandriskprognos 4, 5 och 5 E råder eldningsförbud i Strömstads kommun. 

Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser, genom dessa kan du få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte.

Brandriskprognoser finns även på SMHI:s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats.

När eldningsförbud råder

Vid förbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i grillar som är uppställda i trädgårdar samt iordningställda grillplatser på marken t ex murade, grävda och avskärmade platser.

Inom tätort

Eldning inom tätorterna Strömstad och Skee är inte tillåtet.

Utanför tätort

Eldning är generellt tillåtet under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.

Restriktioner

Eldning av större bål efter mörkrets inbrott bör inte ske. Lägereldar i mindre omfattning omfattas inte av detta. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet av miljö- och hälsoskyddsskäl.

Tänk på säkerheten

Även om brandrisken är låg (1-3) kan farliga situationer uppstå. Du måste alltid tänka på väderleken efter som brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör inte ske i stark vind eller när markvegetationen är torr. Elda aldrig så gnistor eller rök sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.

Släckutrustning ska alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, vattenkanna och lövräfsa är exempel på lämplig släckutrustning. Tänk på att släckutrustning ska finnas till hands även eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas vid släckning av lägereld.

Undvik att tända på stora mängder brännbart material, dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.Använd aldrig bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, vilket innebär en stor risk för skador.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

 • gräseldning 25 meter
 • eldning i mindre omfattning (ca 1-2 kvm) 15 meter
 • eldning i större omfattning 50 meter
 • påsk och valborgsmässoeldar 50 meter.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Räddningstjänsten
raddningstjansten@stromstad.se

Tillförordnad räddningschef
Ida Luther Wallin
0526-191 01
ida.lutherwallin@stromstad.se

Ställföreträdande räddningschef
Vakant

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin