KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Samhällsutveckling och planering

Kommunen har ansvaret att planera för hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen sker på flera nivåer, från översiktsplaner till detaljplaner för avgränsade mindre områden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang