HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ansök eller säg upp plats

Plats i förskola kan sökas när barnet har fått ett personnummer. Kommunen skall erbjuda barnet plats på förskola inom fyra månader efter att vårdnadshavaren anmält önskemål om förskola. Barnet måste ha fyllt ett år då plats erhålls.

En plats i förskoleverksamheten utgör ett abonnemang som löper över hela året tills platsen sägs upp i kommunens e-tjänst. Platsen övergår till en plats i fritidshem när barnet börjar förskoleklass om förskoleplatsen inte sägs upp.
Avgift betalas 12 månader per år.

Du ansöker, besvarar platserbjudande samt säger upp plats via kommunens e-tjänst.

Önskat placeringsdatum

Strömstads kommun strävar efter full behovstäckning. Det betyder att plats erbjuds så nära önskat placeringsdatum som möjligt, förutsatt att barnet har fyllt ett år. Därför är det viktigt att i ansökan uppge det datum då behov av förskola verkligen föreligger.

Ansökan om omplacering

Om vårdnadshavare inte har fått plats för sitt barn på den önskade förskolan har man möjlighet att ansöka om omplacering. Detta görs genom att vårdnadshavaren registrerar en ny ansökan i kommunens e-tjänst.

Omplacering sker om möjligt varje år i augusti. Inkommer anmälan efter 1 april kommer omplacering kunna ske först i augusti nästkommande år.
Senaste dag för att lämna in ansökan om önskad omplacering till augusti 2021 är 31 mars 2021.

Upptagningsområden förskolor

Uppsägning av plats

Både vårdnadshavare och kommunen kan säga upp en plats.

Vårdnadshavare säger upp plats via kommunens e-tjänst.

  • Uppsägningstiden är en månad.
  • Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej.
  • Vid uppsägning av plats som avser hela eller delar av perioden 1 juni - 31 augusti kan ny ansökan lämnas tidigast den 1 september.
  • Kommunen kan säga upp en plats som inte har använts under en månad - om särskilda skäl inte finns - samt vid två obetalda räkningar. Rektor kan besluta om undantag vid ex. sjukdom och vid resor. Ny ansökan kan göras och plats kan erhållas först när den gamla skulden är betald.
  • Observera att en förskoleplats övergår till en plats i fritidshem när barnet börjar förskoleklass, om förskoleplatsen inte sägs upp. Avgift betalas 12 månader per år.

Inloggning med e-legitimation (Bank-ID)

Vårdnadshavare kan göra en ansökan om plats utan att logga in. När ansökan är gjord loggar vårdnadshavaren in med e-legitimation för att se aktuella uppgifter.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Frågor angående förskola, fritidshem
Telefon: 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Verksamhetschef förskola
Martin Dalenius
Telefon 0526‑195 07
martin.dalenius@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Martin Dalenius