HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs varje år av kommunfullmäktige.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet betalas inte med skattemedel, utan finansieras av abonnenterna. Vatten- och avloppstaxan ska täcka kostnader för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Taxan består av brukningsavgift, fast avgift och anläggningsavgift. Anläggningsavgiften betalas en gång per fastighet vid anslutningen till kommunalt vatten- och avlopp.

Brukningsavgift och fast avgift

Brukningsavgiften är en rörlig avgift du betalar för produktion, distribution och rening av vatten och avloppsvatten. Den rörliga avgiften grundas på din vattenförbrukning som mäts via vattenmätare. Den fasta avgiften är lika för alla abonnenter och ska täcka kostnader som planering, administration, debitering och underhåll av ledningsnätet.

Avgiften består av tjänster som dricksvatten, spillvatten* och dagvatten*.

Exempel på brukningsavgift för ett enfamiljshus

T‌otal avgift - beräknad på 150 kubikmeter vattenförbrukning per år, inkl. moms

Dricksvatten, spillvatten, dagvatten

kr 11 192

Vatten, spillvatten

kr 10 482

Endast spillvatten

kr 6 969

Endast vatten

kr 3 512

*spillavlopp är det vatten som fastigheten görs sig av med som transporteras via ledningsnät, pumpstationer och till reningsverket.

*dagvatten är tak- och dräneringsvatten som rinner på markytan.

Spillavlopp och dagvatten tillsammans kallas avloppsvatten.

Anläggningsavgift för villafastighet

För att ansluta vatten och avlopp till din fastighet betalar du en anläggningsavgift också kallad anslutningsavgift. Avgiften ska täcka kostnaden för anslutning och fastighetens del av vatten- och avloppsanläggningarna som består av reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och ledningsnät.

Avgiftens storlek bestäms av:

  • Fastighetens tomtyta.
  • Antalet bostadsenheter på fastigheten och dess storlek.
  • Om fastigheten ska anslutas till endast en eller flera av tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
    Observera! Ledningar för dagvatten byggs inte i alla områden.

Exempel för villafastighet med tomtyta på 1000 m²

Anslutning inkl. moms

Vatten, spillvatten, dagvatten

kr 297 549

Vatten, spillvatten

kr 238 039

Endast spillvatten

kr 165 458

Endast vatten

kr 118 579

Fullständig information om bruknings- och anläggningsavgifterna hittar du i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Samlad taxebilaga för Strömstads kommun

Högre vatten- och avloppstaxa i små kommuner

Små kommuner har ofta något högre vatten- och avloppstaxor. Det beror på att förutsättningarna i respektive kommun påverkar kostnaderna för vatten- och avlopp. Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel på faktorer som påverkar kostnaderna.

Stockholm har till exempel Sveriges billigaste vatten- och avloppstaxor eftersom hög befolkningstäthet gör att fler delar på kostnaderna.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

 

Länkar och information

Taxor och avgifter

Samlad taxebilaga för Strömstads kommunPDF

Faktaruta

Hur mycket vatten använder du?

  • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag
  • En villa förbrukar i genomsnitt ca 130-170 kubikmeter/år

Bli vattensmart!

Så läser du fakturan

Vatten- och avloppssavgifterna debiteras 3 gånger per år (tertial). Fakturorna skickas ut i slutet på januari, maj och september.

Fakturaexempel med förklaringPDF

Som ett alternativ till pappersfaktura kan du ta emot och betala fakturan
direkt som elektronisk faktura
(e-faktura) eller via autogiro.

Ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten får ny ägare - kom i håg att meddela nya kontaktuppgifter via e-post till tn@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson