KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs varje år av kommunfullmäktige.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet betalas inte med skattemedel, utan finansieras av abonnenterna. Vatten- och avloppstaxan ska täcka kostnader för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Taxan består av brukningsavgift, fast avgift och anläggningsavgift. Anläggningsavgiften betalas en gång per fastighet vid anslutningen till kommunalt vatten- och avlopp.

Brukningsavgift och fast avgift

Brukningsavgiften är en rörlig avgift du betalar för produktion, distribution och rening av vatten och avloppsvatten. Den rörliga avgiften grundas på din vattenförbrukning som mäts via vattenmätare. Den fasta avgiften är lika för alla abonnenter och ska täcka kostnader som planering, administration, debitering och underhåll av ledningsnätet.

Avgiften består av tjänster som dricksvatten, spillvatten* och dagvatten*.

Exempel på brukningsavgift för ett enfamiljshus

Avgift - beräknad på 150 kubikmeter vattenförbrukning per år, inkl. moms

Dricksvatten, spillvatten, dagvatten

kr 13 660

Vatten, spillvatten

kr 12 795

Endast vatten

kr 4 288

Endast spillvatten, 200 m3 - Åretruntboende, skriven på adressen

kr 9 592

Endast spillvatten, 100 m3 - Fritidshus, inte skriven på adressen

kr 7 422

*spillavlopp är det vatten som fastigheten görs sig av med som transporteras via ledningsnät, pumpstationer och till reningsverket.

*dagvatten är tak- och dräneringsvatten som rinner på markytan.

Spillavlopp och dagvatten tillsammans kallas avloppsvatten.

Anläggningsavgift för villafastighet

För att ansluta vatten och avlopp till din fastighet betalar du en anläggningsavgift också kallad anslutningsavgift. Avgiften ska täcka kostnaden för anslutning och fastighetens del av vatten- och avloppsanläggningarna som består av reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och ledningsnät.

Avgiftens storlek bestäms av:

  • Fastighetens tomtyta.
  • Antalet bostadsenheter på fastigheten och dess storlek.
  • Om fastigheten ska anslutas till endast en eller flera av tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
    Observera! Ledningar för dagvatten byggs inte i alla områden.

Exempel för villafastighet med tomtyta på 1000 m²

Anslutning inkl. moms

Vatten, spillvatten, dagvatten

kr 328 052

Vatten, spillvatten

kr 262 441

Endast spillvatten

kr 182 417

Endast vatten

kr 130 733

Fullständig information om bruknings- och anläggningsavgifterna hittar du i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Alla kommunens arvoden, taxor och avgifter

Bostadsenhetsavgift

Definition på en bostadsenhet är att enheten är fristående och innehåller toalett och köksutrymme/pentry/kokvrå som till exempel en villa, attefallshus, gäststuga eller hus med flera lägenheter.

Exempel 1 - Gästhus:

En fastighet kan bestå av flera bostadsenheter, som till exempel ett gästhus, villa, inredd lägenhet. En bostadsenhet utgörs av ett självständigt hushåll med åtminstone kokvrå och toalett. Har fastigheten till exempel flera gästhus debiteras fastigheten per bostadsenhet (gästhus).

Exempel 2 - Affärslokal:

En fastighet som har en affärslokal på våning ett och en lägenhet på våning två, har två bostadsenheter. Då utgör affärslokalen en bostadsenhet och lägenheten på övervåningen en bostadsenhet.

Exempel 3 - Lägenhet i bostaden:

En fastighet/villa (bostadsenhet 1) har en källare som är inreds som ett boende och är det helt avskilt utan trappa ner och källaren har en egen igång, då är det 1 bostadsenhet (bostadsenhet 2). Villan består då av två bostadsenheter. Men om källaren är öppet upp till boendeplanet och inte har egen igång, då är villan 1 bostadsenhet.

Högre vatten- och avloppstaxa i små kommuner

Små kommuner har ofta något högre vatten- och avloppstaxor. Det beror på att förutsättningarna i respektive kommun påverkar kostnaderna för vatten- och avlopp. Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel på faktorer som påverkar kostnaderna.

Stockholm har till exempel Sveriges billigaste vatten- och avloppstaxor eftersom hög befolkningstäthet gör att fler delar på kostnaderna.

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Länkar och information

Faktaruta

Hur mycket vatten använder du?

  • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag
  • En villa förbrukar i genomsnitt ca 130-170 kubikmeter/år

Bli vattensmart!

Så läser du fakturan

Vatten- och avloppssavgifterna debiteras 3 gånger per år (tertial). Fakturorna skickas ut i slutet på januari, maj och september.

Fakturaexempel med förklaring Pdf, 1.5 MB.

Som ett alternativ till pappersfaktura kan du ta emot och betala fakturan
direkt som elektronisk faktura
(e-faktura) eller via autogiro.

Ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten får ny ägare - kom i håg att meddela nya kontaktuppgifter via e-post till tn@stromstad.se

Taxor och avgifter

Vatten och avloppstaxan kan sökas upp i Tekniska nämndens taxor och avgifter.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson