KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Strandskydd

I hela landet gäller strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Om du vill anlägga eller bygga något inom strandskyddat område behöver du söka dispens från strandskyddet.

Ansökan om strandskyddsdispens

Tänk på att det även kan krävas bygglov eller anmälan om arbete i vatten för vissa åtgärder eller byggnationer. Mer om vad strandskyddet innebär och vad man får och inte får göra kan man läsa om i Naturvårdsverkets och Boverkets handbok om strandskydd, ”Strandskydd - en vägledning för planering och prövning” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Sverige gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, såväl på land som i vattenområdet. Länsstyrelsen har möjlighet att utöka strandskyddsområdet, och i Strömstad är det upp till 300 meter längs kusten. Det är miljöbalken som reglerar vad man får och inte får göra inom strandskyddsområde. Där strandskydd råder är det inte tillåtet att:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Ändra byggnader eller anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt.
  • Utföra grävning eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller andra anläggningar.
  • Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur.

Man kan söka dispens från strandskyddsbestämmelserna, men dispens kan bara ges under följande förutsättningar:

  • Syftet med strandskyddet får inte påverkas, det vill säga allmänhetens tillgång till strandområdet får inte försämras och djur- och växtlivet får inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.
  • Det måste finnas särskilda skäl. Endast de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken är giltiga skäl.

I kartportalen kan du se om din fastighet ligger inom strandskyddat område.

Klicka dig in i kartportalen via länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och lägg på lagret "Gällande strandskydd från Länsstyrelsen" för att se de blåa linjerna för strandskyddet. Du behöver zooma dig in i kartan med plustecknet uppe till vänster för att strandskyddet ska synas.

En avgift tas ut för handläggningen av din ansökan.

Miljö- och byggnämndens taxor och avgifter

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Fredrik Werling