Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Sysselsättning för långtidsarbetslösa

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter är till för dig som behöver stöd för att komma närmare arbete eller studier och som anvisas hit av Arbetsförmedlingen eller av annan myndighet.

På Arbetsmarknadsenheten deltar du i någon av våra verksamheter där du tränar upp dina förmågor och dagliga rutiner.

När du kommer hit så får du en introduktion för att känna om det vi erbjuder är rätt för dig. I slutet av din tid här så går vi tillsammans med arbetsförmedlingen igenom dina förutsättningar att gå vidare mot arbete eller studier. Vi hjälper till i kontakter med andra myndigheter.

Våra verksamheter

Skogsvård/naturvård

Skötsel av tätortsnära skogar

På uppdrag av tekniska förvaltningen utför vi arbeten i grönområden nära tätorterna utifrån en speciell plan. Vi röjer och håller efter grönytor samt gallrar i äldre trädbestånd. Arbetet syftar till att skapa trivsel och säkerhet för kommunens invånare.

Strandstädning

Norra Bohuslän är hårt drabbat av allt skräp som förs till våra stränder av strömmarna i Nordsjön. Populära fritidsområden och naturreservat städas varje år.

Skötsel av naturreservat och fornminnen

Arbetet innebär slåtter, stängsling och röjning kring fornminnen. I naturreservatens skötselplan ingår underhåll av stigar och leder samt röjning, slåtter och stängsling.

Snickeri

Snickeriet fungerar dels som en serviceinrättning gentemot övriga interna verksamheter, dels som en enhet som tar egna uppdrag när det gäller både fin- och grovsnickeri.

Återbruket

Vi organiserar och bemannar en loppmarknad med försäljning till allmänheten. Vi hämtar och gör iordning saker som skänkts till återbruket. Verksamheten finns på Prästängsvägen 31.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: René Kronemalm