Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Arbete och praktik

I Sverige är det arbetsförmedlingen som samordnar introduktionen av nyanlända. Insatserna ska stärka förutsättningarna att nå egen försörjning och underlätta nyanländas liv i det svenska samhället. 

Etableringsprogram

Du som fått uppehållstillstånd i Sverige och är mellan 20 och 64 år kan delta i ett lokalt etableringsprogram. Du har rätt till en individuell handlingsplan inom programmet. Etableringen pågår 40 timmar per vecka under 24 månader. Arbetsförmedlingen och Strömstads kommun samarbetar för att göra din etablering så bra som möjligt.

Etableringsperioden kan bestå av undervisning i svenska (SFI), annan utbildning, praktik, samhällsorientering, arbete med mera. Du som är med i etableringsprogrammet har rätt till ekonomisk ersättning, så kallad etableringsersättning.

Söka jobb

Du har själv ett ansvar för att söka jobb och kan få hjälp av arbetsförmedlingen för att komma i kontakt med arbetsgivare. I Strömstad finns det gott om jobb för dig som kanske inte har så lång studiebakgrund.

Extratjänst, instegsjobb och praktik – ta chansen!

Inga nya beslut för extratjänst

Just nu kan Arbetsförmedlingen inte ta några nya beslut för extratjänst. Har du en pågående anställning med extratjänst fortsätter du din anställning enligt beslutet.

Praktik - en möjlighet!

Kommunens samarbetar med arbetsförmedlingen för att hjälpa nyanlända ut på praktik i privata näringslivet. Det går även att göra praktik vid föreningar, ideella organisationer och inom kommunen.

Att göra praktik på en arbetsplats är en möjlighet för dig att visa dina kunskaper och få en inblick i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. På en praktikplats får du till exempel möjlighet att:

  • Träna och utveckla användningen av det svenska språket,
  • Lära dig olika arbetsuppgifter,
  • Lära dig mer om dina styrkor och utvecklingsområden,
  • Få kontakter och nätverk,
  • Få referenser för att söka jobb,
  • Lära dig om olika rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare.

Är du intresserad av att praktisera, ta kontakt med din arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen eller med kommunens Arbetsmarknadskonsulent René Kronemalm..

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera