KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Påskbrasa eller valborgsmässoeld

Samtliga offentliga valborgsmässoeldar och påskbrasor ska i god tid anmälas till Räddningstjänsten. Platsen för bålet ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.

Att tänka på om du vill ordna en påskbrasa eller valborgsmässoeld:

  • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
  • Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
  • Bålet ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma.
  • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
  • Om brasan är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media ska tillstånd sökas hos Polisen på telefon 114 14. Om du inte äger marken där du ska elda måste du även ha tillstånd av mark- eller fastighetsägaren.
  • Efter eldningen, säkerställ att elden är ordentligt släckt.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin