KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus på en ny tomt utom detaljplan ska du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar vi om platsen är lämplig att bebygga. Efter att du fått ett positivt förhandsbesked kan du söka bygglov. Du kan även söka bygglov direkt och då görs prövningen om platsens lämplighet i bygglovet. 

Vad är ett förhandsbesked?

När du ansöker om förhandsbesked prövar miljö- och byggnämnden om platsen är lämplig att bebygga. En av frågorna som ska lösas är om vatten och avlopp kan ordnas. Kommunens översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Syftet med förhandsbeskedet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig innan kostnader läggs ner på byggnadsprojektering och ritningar. Ett förhandsbesked signalerar således endast att platsen bedömts lämplig för byggnation, inte att du får börja att bygga och heller inte vilken typ av hus du får bygga – dessa frågor hanteras genom ansökan om bygglov.  

Ansök om förhandsbesked

När du ansöker om förhandsbesked lämnar du in en blankett för ansökan om förhandsbesked där du i text anger vad du vill bygga. Du ska också skicka med kartunderlag där du anger var du vill bygga. Kartmaterialet ska redovisa.

 1. En översiktskarta i lämplig storlek, exempelvis 1:2000, 1:5000 eller 1:10000.
 2. En skalenlig situationsplan i lämplig skala, exempelvis 1:500 eller 1:1000 som redovisar:
  • väderstreck
  • fastighetsgränser och intilliggande byggnader
  • föreslagna gränser för den nya tomten/de nya tomterna efter tänkt avstyckning
  • tänkt placering av ny byggnad/nya byggnader
  • tänkt in-/utfart och biluppställningsplats
  • tänkt placering av vatten och avloppsanläggningar
 3. Karta som visar grannarnas vattentäkter och avloppsanläggningar inom en radie av ca 200m. Även verksamheter i närområdet som har en stor omgivningspåverkan och kan påverka lokaliseringen så som djurhållning, vindkraftsverk, grustäkt etc ska redovisas.
Exempelritning situationsplanFörstora bilden
Exempelritning VA-anslutningFörstora bilden

Folder kring förhandsbesked

Platsbesök

Efter att din ansökan om förhandsbesked har kommit in till miljö- och byggnämnden kommer handläggarna för ditt ärende att besöka den plats som din ansökan föreslår.

För att underlätta handläggningen av ditt ärende så bör du därför så snart som möjligt markera de tänkta fastighetsgränserna med markeringar i hörnen. Markera även den planerade byggnadens placering med hörnmarkörer, vid behov markera även in-/utfarten till den planerade fastigheten.

Bindande beslut

Förhandsbesked är bindande i två år från dagen då beslutet vinner laga kraft. Har däremot inte bygglov sökts inom två år förfaller förhandsbeskedet och en ny prövning måste göras. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

Alla förhandsbesked debiteras enligt miljö- och byggnämndens taxa.

En eventuell avstyckning/fastighetsbildning får du sedan ansöka om hos Lantmäteriet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang