Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Förvaltningar och nämnder

Strömstads kommun har fem nämnder med var sitt ansvarsområde och egna förvaltningar som utför det politikerna beslutat om

Strömstads kommun är indelad i nämnder och förvaltningar. Förenklat betyder det att kommunen har en politisk nivå, nämnden eller styrelsen, där politikerna fattar beslut om inriktningen på våra verksamheter, och en tjänstemannanivå,  förvaltningen, där de anställda genomför besluten.

Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck