KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Strömstads kommun kan lämna medborgarförslag. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet, men inte kommunens bolag. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Ett förslag får heller inte heller vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lagen.

Detta ska medborgarförslaget uppfylla:

För att kommunfullmäktige ska kunna behandla ditt ärende ska det:

  • vara skriftligt
  • innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat förslaget. Det kan även lämnas av flera kommuninvånare, men föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.
  • vara märkt "Medborgarförslag"
  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till
  • endast innehålla ett ämne per förslag

När och hur behandlas mitt medborgarförslag?

När ditt förslag kommit in till kommunen anmäls det på kommunfullmäktiges nästa möte (om det kommer in senast två veckor innan). Vi kontaktar dig och berättar när förslaget kommer att behandlas. Ditt medborgarförslag bör bli behandlat senast inom ett halvår efter att du anmält det.

Ett medborgarförslag är en offentlig handling När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling och alla har rätt att läsa det. Dina uppgifter, till exempel ditt namn, kommer att finnas med i våra kallelser och sammanträdesprotokoll när vi behandlar förslaget. När du skickar in ditt medborgarförslag innebär det därför att du godkänner att vi publicerar de uppgifter som du angett.
Du som medborgare har också rätt att närvara när ditt ärende behandlas i kommunfullmäktige.

Medborgarförslag kan lämnas in på olika sätt:

Kontakt

Kommunikationschef
Maria Kvarnbäck
0526-191 84
maria.kvarnback@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck