KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Parkera MC, buss, cykel, husvagn eller kärra

Du kan ställa ditt fordon på gator, parkeringsplatser och på enskild mark. Tänk på att följa parkeringsreglerna och att de kan vara olika beroende på var du ställt din bil, husbil, husvagn, buss, MC eller kärra.

Ska du parkera din båtkärra, husvagn eller släpvagn kan du parkera på parkeringsplatser avsedda för personbilar. Vi rekommenderar att parkera din båtkärra eller släpvagn på Hålkedalens långtidsparkering.

Tänk på att:

 • båtkärra eller släpvagnen inte får hindra framkomligheten eller parkeras i terräng
 • du får inte parkera så att något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske
 • eventuell avgift betalar du för de antal parkeringsrutor din båtkärra/släpvagn tar i anspråk. Om du parkerar och använder två markerade rutor, behöver du betala avgift för båda
 • om du däremot parkerar på en grusyta utan markerade rutor, räknas ditt ekipage som ett fordon och du betalar bara för ett

Parkering med kärra vid Hålkedalen långtidsparkering

 • du får parkera bil med kärra längs med kanterna på gräsytan. Bilen inklusive kärra räknas som ett ekipage
 • kopplar du av kärran från bilen och båda har registeringsnummer betalar du avgift för båda
 • det går inte att betala för kärra utan registreringsnummer

Parkering med kärra vid Hålkedalens båthamn

 • du parkerar bil och kärra var för sig
 • har båda fordonen registreringsnummer, så betalar du för båda
 • saknar kärran registreringsnummer, betalar du bara för dragfordonet (bilen)

Parkering med kärra vid Bojarparkeringen

 • du parkerar bil och kärra var för sig
 • har båda fordonen registreringsnummer, så betalar du för båda
 • saknar kärran registreringsnummer, betalar du bara för dragfordonet (bilen)

Ska du endast parkera, inte övernatta eller campa får du parkera på parkeringsplatser avsedda för personbilar. Gäller inte parkeringsplatser som är skyltade med personbil klass 1.

Tänk på att:

 • husbil får inte hindra framkomligheten
 • du får inte parkera så att något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske
 • eventuell avgift betalar du för de antal parkeringsrutor din husbil tar i anspråk
 • du som har husvagn eller släp får stå på personbilsskyltade parkeringar. Men, om du parkerar och använder två markerade rutor, behöver du betala avgift för båda
 • om du däremot parkerar på en grusyta utan markerade rutor, räknas ditt ekipage som ett fordon och du betalar bara för ett fordon

Behöver du plats att övernatta hänvisas du till någon av campingplatserna i kommunen eller till ställplatsen i Bojardalen.

Parkering finns vid:

 • Nordvästra sidan av Skeppsbroplatsen på fem markerade platser samt vid Myrens båthamn.

Av- och påstigning av resenärer:

Parkeras enligt samma regler och på samma p-platser som bilar.

Tänk på att:

 • det är tillåtet att parkera flera tvåhjuliga fordon i samma ruta så länge de står inom markerad parkeringsruta
 • betala parkeringsavgift i parkeringsautomaten, alternativt betala via parkeringsappen EasyPark
 • om du parkerar på körbana kan du parkera snedställd mot trottoaren så att MC:n eller mopeden klass I tar samma breddutrymme som en vanlig bil

Moped parkeras enligt samma villkor som cykel, bredvid cykelställ.

Din cykel får du parkera nästan överallt, undantaget är gångfartsområden och på platser med förbudsskyltar.

Tänk på att:

 • du måste se till att cykeln inte står i vägen för andra trafikanter
 • din cykel får inte hindra fotgängare eller skapa problem för synskadade och funktionshindrade

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Länkar och information

§ 6.3 Lagen om skydd mot olyckor

Allmänna råd för brandskyddsavstånd mellan husvagnar bör vara minst fyra meter.

Vad betyder parkering klass 1?

Klass 1 parkering betyder att det endast är tillåtet att parkera ”vanliga” personbilar på parkeringsplatsen. Husbilar är däremot inte tillåtet att parkera där.

Bild på skylt klass 1 parkering

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Conny Hansson