Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detta kräver inte bygglov

Om du bor i en- eller två bostadshus får du göra vissa ändringar utan bygglov. Det förutsätter att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för fastigheten. Strandskydd eller andra bestämmelser kan gälla trots att åtgärden inte kräver bygglov.

Om du bor i en- eller två bostadshus får du göra vissa ändringar utan bygglov. Det förutsätter att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för fastigheten. Strandskydd eller andra bestämmelser kan gälla trots att åtgärden inte kräver bygglov.

För att få veta mer om vad som gäller för det du tänker göra, läs på sidorna som länkas nedan.

Ibland krävs anmälan

I vissa fall krävs inget bygglov, men du behöver göra en anmälan. Det gäller till exempel för de nya så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus. Det gäller också för installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordning för ventilation och vatten och avlopp. Läs mer om anmälan 

Om du bor på landsbygden

Om du bor utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse finns det ytterligare undantag från bygglovsplikten. Då kan du bland annat bygga ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov eller jämförlig näring. Byggnader för hästnäringens behov är inte bygglovsbefriade enligt gällande rättspraxis.

Även mindre tillbyggnader och mindre komplementbyggnader är bygglovsbefriade. Kontakta plan- och byggavdelningen om vad som gäller i ditt fall. 

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson