KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Rossö skola

I skogen vid Rossö skola.

Strax söder om Strömstad ligger Rossö skola i en härlig och naturskön miljö. Vi månar om att utnyttja närmiljön både i undervisningssyfte och i fria aktiviteter.

Kommunens mål

Kommunens fokusområde för skolan är Lära för livet - alla skall lyckas i skolan, och vårt långsiktiga mål är att Strömstad år 2030 skall vara en förebild inom utbildning.

För att nå detta fokuserar vi på tre områden:
- Trygghet och studiero för alla elever.
- Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor.
- Ökat elevinflytande över utbildningen.

Om skolan

Rossö skola har 70 elever, från förskoleklass till åk 6. Dessa är fördelade på fyra grupper: Förskoleklass- åk 1, åk 2, åk 3-4 och åk 5-6. På skolan finns det också ett fritidshem. Rossö förskola, som ligger intill skolan, har två förskoleavdelningar.

Skolgården är ett naturskönt område som erbjuder trädklättring, fotboll, kojbygge och andra fysiska aktiviteter. Det finns ett eget skolkök där maten tillagas varje dag.

En kort promenad bort har skolan förfogande till en uteplats med vindskydd. Där lagas det mat på trangiakök och studeras natur. Vid havet har vi material som vi kan studera i och kring havet.

Totalt arbetar ca 10 personer på skolan. Utöver den pedagogiska personalen finns ett servicelag som består av personal i köket, personal som städar, vaktmästare samt fastighetsskötare. På skolan arbetar även elevhälsan som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt rektor.

Klätterställning på Rossö skolgård

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Leif Cavalli-Björkman