KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Du kan göra en insats

Hyra ut en bostad

De nyanlända som anvisas till Strömstad har fått uppehållstillstånd och kommer att få stanna i Sverige. Det är viktigt för dessa nya Strömstadsbor att få ett boende som en bas att stå på när dom startar sina nya liv här.

I Strömstad arbetar vi aktivt med att hitta lösningar för de nyanlända som kommer till staden. Tveka inte att höra av dig om du vill hyra ut din bostad eller del av bostad.

Familjehem/jourfamilj

Att vara familjehem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem. Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag. Blir du godkänd som familjehem eller jourhem utgår ersättning för din insats.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj stödjer du ett barn. Det kan innebära att barnet bor hos din familj några dygn per månad. Du träffar barnet regelbundet, allt utifrån de behov som finns och din familjs möjligheter. Ersättning utgår.

Är du intresserad av att ställa upp som familjehem, jourhem eller på annat sätt ge ditt stöd?

Här kan du anmäla ditt intresse Länk till annan webbplats.

Bli god man

För alla ensamkommande barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd ska det utses en god man. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under den första tiden i Sverige. Socialtjänsten kan anmäla behovet av god man till Överförmyndaren. Överförmyndaren utser god man, ger uppdrag och stöd. Överförmyndaren för Strömstad finns i Uddevalla

Mer om god man Länk till annan webbplats.

Bli särskild förordnad vårdnadshavare

När ensamkommande unga har fått permanent uppehållstillstånd ska han eller hon ha en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Mer om särskild förordnad vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ge stöd via frivilligorganisationer

Som medlem i en förening kan du som privatperson hjälpa till, till exempel genom att bjuda in nyanlända till er verksamhet. I Strömstad finns även flera frivilliga organisationer som engagerar sig. Du kan också vända dig till någon av dessa för att hjälpa till.

Strömstad för mångfald

Ett nätverk för insatser till hjälpbehövande. Kontakt: Åsa Rognås. E-post: asa.fidde@gmail.com

Svenska Kyrkan

Vill du hjälpa till via Svenska kyrkan? Kontakta kyrkoherde Britt-Inger Pettersson. E-post: britt-inger.pettersson@svenskakyrkan.se Text


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera