MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Naturvård

Miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden bevaras. Det är både ett statligt och ett kommunalt ansvar.

Kommunens naturvårdsarbete syftar till att främja och bevara ett rikt växt- och djurliv och olika naturtyper med höga värden inom Strömstads kommun. Arbetet ska även skapa goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet och folkhälsan.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Kommunväxeln har öppet:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Kristian Seth