KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Naturvård, parker

Strömstad är en naturskön kommun med närhet till både vatten och grönområden. Vår vackra natur är en tillgång för både kommuninvånare och turistande besökare. Den är också livsmiljö för många olika växt- och djurarter.

I Strömstad finns stora möjligheter till naturupplevelser i form av bland annat blåsippskogar, hällmarker, öppna ängar, utsiktsplatser, kala klippor och sandstränder. Parkerna, den bostadsnära skogen och andra grönområden ger möjlighet till motion, lek och avkoppling.

Kommunen har en viktig roll för att uppnå de nationella målen för naturvård och för bevarande av biologisk mångfald. Det kan till exempel ske genom myndighetsarbete, genom hänsyn till värdefull natur i samhällsplaneringen och genom åtgärder i den egna verksamheten.


Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Kristian Seth