KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunalt dricksvatten

Strömstads kommun har fem vattenverk. Det största vattenverket finns i Strömstads tätort, mindre verk finns på Ekenäs, i Flåghult, Näsinge och i Svinesund. 

Datoriserad övervakning, regelbunden kontroll och provtagning skall ge bästa möjliga vatten till kommunens invånare. För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten analyseras vattenprover kontinuerligt enligt Statens Livsmedelsverks föreskrifter. 

 • Mjukt. Vattenhårdheten är cirka 20-24 mg Ca/l eller 2,7-3,3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Det innebär att man kan använda den lägsta doseringen vid disk och tvätt.
 • pH-värde på cirka 8,0.
 • Alkaliniteten är på cirka 1,0 mmol/l (cirka 60 mg/l).
 • Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l. För att minska risken för rost i rörnätet tillsätts kalk och kolsyra vid vattenverken, vilket ökar vattnets förmåga att stå emot försurning (alkalinitet).
 • Låg klorhalt, 0,05-0,35 mg/l. För att bakterier inte ska trivas i vattnet tillsätts klor i låg dos på vattenverken. Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverken och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. I takt med den förbättrade råvattenkvaliteten har också klordoseringen kunnat minskas.
 • Låg aluminiumhalt , mindre än 0,03 mg/l. I vattenverken tillsätts aluminium för att underlätta avskiljning av partiklar. Aluminiumet och partiklarna hamnar så småningom i det slam som skrapas bort från botten av bassängerna i vattenverken. Aluminiumhalten i det färdiga dricksvattnet är lägre än i det inkommande råvattnet.
 • Låg fluoridhalt, mindre än 0,1 mg/l. Måttliga halter av fluorid (under gränsvärdet för dricksvatten 1,5 mg/l) skyddar dina tänder. Men marginalerna är små. Det krävs inte mycket mer fluorid för effekten ska bli den motsatta.
 • Fritt från skadliga mikroorganismer.
 • Mycket låg PFAS-halt. Mindre än 0,95 ng/l. PFAS finns i miljön och kan förorena mat och dricksvatten. I Färingen samt anliggande områden är halterna av PFAS låga och de minskar ytterligare efter rening i vattenverken. Det svenska gränsvärdet för PFAS4 innebär betydligt hårdare krav än det europeiska dricksvattendirektivet. 2026 kommer de svenska gränsvärdet för PFAS i dricksvattnet att sänkas till 4 nanogram/liter dricksvatten. Strömstads mätningar har sedan lång tid tillbaka visat att PFAS-halten i dricksvatten legat under det kommande gränsvärdet. För dig som vill läsa mer om PFAS rekommenderar vi livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattnet har olika benämning utifrån sin hårdhet, det har betydelse bland annat när du doserar tvättmedel. Här får du en nyckel till de olika kategorierna hårdhet:

 • 0-2 ºdH -     Mycket mjukt
 • 2-5 ºdH -     Mjukt
 • 5-10 ºdH -   Medelhårt
 • 10-20 ºdH - Hårt
 • >20 ºdH -    Mycket hårt

Hårdheten på vattnet i Strömstad från våra olika vattenverk är:

 • Flåghult:      2,7 ºdH
 • Näsinge:     0,23 ºdH
 • Strömstad:  2,5 ºdH
 • Ekenäs:       2,6 ºdH
 • Svinesund:  4,1 ºdH

Har vi ditt telefonnummer? Vatten- och avloppsavdelningen använder en SMS-tjänst vid driftstörningar som berör det kommunala nätet. Under hittar du information om tjänsten och hur du kan registrera önskat telefonnummer. 

Läs mer om SMS-tjänsten.

 • Smak/lukt - Oftast brukar problemen bero på att omsättningen i fastighetens ledningar varit för låg. Åtgärd som brukar fungera är att spola kallvatten i alla kranar. Kan ta upp till 15-20 minuter. Vatten och dess smak är subjektivt och något som är väldigt individuellt. Personer som bott i kommunen i hela sitt liv, tycker vattnet smakar bra. Personer som är på besök eller bott på något annat ställe innan kan känna en annan lukt och smak på vattnet.
 • Konstig färg
  Brun färg, med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med ledningsarbete. Rost är inte skadligt för hälsan. Du kan behöva rengöra kransilen om du har haft brunt vatten.
  Gråvit färg, det finns luft i dricksvattnet. Luften har kommit in i ledningen vid ledningsarbete, detta är helt ofarligt.
  Åtgärd vid både brunt och gråvitt vatten, spola kallvatten i kranen närmast vattenintaget (tvättstuga eller källare). Kan ta upp till 15-20 minuter.

Tips till allmänheten, före och under nödvattenförsörjning.

 • Nödvattnet är till för dricksvatten, vi ansvarar inte för vatten till, exempelvis, toalettspolning.
 • VA-huvudmannen ansvarar för att ställa ut tankarna, men det är upp till varje medborgare att ha dunkar att hämta vatten i.
 • VA-huvudmannen ansvarar för att ställa ut tankar inom verksamhetsområdet, men inte för att varje enskild person får vatten levererat hem till sitt hushåll.
 • VA-huvudmannen är skyldig att förse alla abonnenter med dricksvatten för normal hushållsförbrukning, men garanterar inte ett visst tryck eller en viss vattenmängd per tidsenhet.
 • Vid vattenbrist är varje fastighetsägare skyldig att minska sin vattenförbrukning enligt VA-huvudmannens anvisningar.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Jerry Johansson