KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Stadens miljö

Kommunfullmäktige i Strömstad antog 2013-05-30 § 53 en "Strategi för stadens miljö" med syftet att stärka stadens identitet och attraktivitet.

Strategin kan ses som en förlängning av arbetet med den tidigare "Strategisk plan för Strömstad" med fokus på stadsmiljöfrågor. Denna strategi sammanfattar viljan att med olika medel stärka stadens identitet och attraktivitet.

Strategidokumentet ersätter Stadsmiljöplan för Strömstad från år 1992.

Strategi för stadens miljö har inte någon formell status enligt plan- och bygglagen, vilket innebär att dokumentet inte självständigt kan användas som motiv för framtida beslut enligt plan- och bygglagen. Strategi för stadens miljö är endast ett vägledande underlag.

Dokumentet kan också vara inspiration och underlag för fortsatta diskussioner kring stadens miljö och uformning.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang