KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Gator

Vem som har ansvar för väghållningen beror på typen av väg. Trafikverket, kommunen, en vägförening eller enskilda personer kan vara väghållare.

Den som är ansvarig för vägen kallas väghållare. Då ska man sköta vägens drift och underhåll och även snöröjning och halkbekämpning.

Strömstads kommuns väghållning omfattar i huvudsak tätorterna Strömstad och Skee. Målet med väghållningen är att skapa god framkomlighet och hög säkerhet för alla person- och godsförflyttningar samt skapa ett trafikflöde som ger låg miljöpåverkan.

Ansvarig för vägnätet

Kommunal väg

Det kommunala vägnätet omfattar i huvudsak tätorterna Strömstad och Skee. Gatuavdelningen ansvarar för drift, underhåll och investeringar på det kommunala vägnätet. I ansvaret ingår även trafiksäkerhetsärenden och investeringar inom trafiksäkerhetsområdet. Vår strävan är att medborgarna ska uppleva sin stad som hel och ren. Reparation och underhåll av gator, gångbanor och cykelbanor görs årligen efter behov. Utöver det planerade underhållet sker även akuta åtgärder av skador som innebär olycksrisk eller fara för trafiksäkerheten. Detta bör felanmälas till gatuavdelningen så att vi snarast kan åtgärda skadan.

För frågor som rör drift, underhåll, trafiksäkerhet, trafikärenden och investeringar på kommunens gator och vägar, kontakta

Statlig väg

Utanför tätorterna är de flesta större vägarna statliga. Trafikverket är ansvarig för väghållningen av statlig väg. Statliga vägar i Strömstad tätort är bl a , väg 176 mellan cirkulationsplatsen vid Hålkedalen och cirkulationsplatsen vid räddningstjänsten.

Enskild väg

Enskilda vägar – är ofta mindre vägar utanför tätbebyggt område. De enskilda vägarna underhålls av vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer.

Läs mer om enskilda vägar på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson