KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Trädfällning

Träd på kommunal mark kan i vissa fall tas bort efter önskemål från allmänheten. För att kommunen ska ta ställning om lämpligheten krävs en ansökan om trädfällning.

Strömstads kommun ansvarar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta hand om våra träd och skapa variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder som till exempel föryngring, beskärning och gallring.

Kommunens bedömning

För att avgöra om trädet ska fällas eller inte tar kommunen hänsyn till:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens
  • Trädets kondition, det vill säga hur trädet mår/hur stabilt det är

Kommunens gatuavdelning meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges.

Ansökan skickas till:

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
452 80 Strömstad
E-post: tn@stromstad.se

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson