Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation kompletterar och sammanfattar informationen om de brandskyddsåtgärder som redovisas på s.k. brandritningar. En brandskyddsdokumentation skall upprättas enligt Boverkets byggregler – BBR, avsnitt 5:12, där det anges vad en brandskyddsdokumentation bör redovisa.

Målet med en brandskyddsdokumentation är att nyttjaren på ett enkelt sätt kan sätta sig in i hur brandskyddet är tänkt i den befintliga byggnaden. Det är viktigt att brandskyddsdokumentationen stämmer överens med de krav som finns i BBR och byggnaden i sig vid aktuellt tillfälle.

Brandskyddsdokumentationen bör göras så tidigt som möjligt då ändringarna av brandskyddet blir minst kostsamma. Den upprättas alltid vid nybyggnation och vid ändring av verksamhet eller byggnad som påverkar brandskyddet.

Den som utfört dokumentationen skall namnges och så skall även den som utför egenkontrollen. Kompetensnivå skall anges på den som utfört dokumentationen och det är också viktigt att vederbörande skriver under den när den är färdig. Den som upprättar brandskyddsdokumentationen skall ha tillräcklig kunskap i området brand för att göra detta. Det är därför lämpligt att en brandkonsult eller annan med erforderlig brandteknisk kompetens upprättar dokumentationen.

Brandkonsult

Ibland kan det behövas stöd från en sakkunnig och idag finns det flera olika brandkonsultföretag. Räddningstjänsten hänvisar till Sveriges brandkonsultförening, BRA Länk till annan webbplats., då deras medlemmar behöver uppfylla ett antal kriterier för att få vara med. Företaget ska exempelvis följa föreningens etiska regler, ha ett kvalitetssystem samt inneha ett visst antal personer med brandingenjörsexamen och tillräckligt många års erfarenhet av brandkonsultarbete. Dock är ett medlemsskap i BRA inte att likställa med en certifiering.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin