MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation kompletterar och sammanfattar informationen om de brandskydds-åtgärder som redovisas på s.k. brandritningar. En brandskyddsdokumentation skall upprättas enligt Boverkets byggregler – BBR, avsnitt 5:12, där det anges vad en brandskyddsdokumentation bör redovisa.

Målet med en brandskyddsdokumentation är att nyttjaren på ett enkelt sätt kan sätta sig in i hur brandskyddet är tänkt i den befintliga byggnaden. Det är viktigt att brandskyddsdokumentationen stämmer överens med de krav som finns i BBR och byggnaden i sig vid aktuellt tillfälle. Brandskyddsdokumentationen bör göras så tidigt som möjligt då ändringarna av brandskyddet blir minst kostsamma. Den upprättas alltid vid nybyggnation och vid ändring av verksamhet eller byggnad som påverkar brandskyddet.

Den som utfört dokumentationen skall namnges och så skall även den som utför egenkontrollen. Kompetensnivå skall anges på den som utfört dokumentationen och det är också viktigt att vederbörande skriver under den när den är färdig. Den som upprättar brandskyddsdokumentationen skall ha tillräcklig kunskap i området brand för att göra detta. Det är därför lämpligt att en brandkonsult eller annan med erforderlig brandteknisk kompetens upprättar dokumentationen.

Kontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@stromstad.se

Räddningschef
Christer Nilsson
0526-191 02
070-606 14 78

Ställföreträdande Räddningschef
Ida Luther Wallin
0526-191 01

Brandinspektör
Håkan Baatz
0526-191 03

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin