Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Nedskräpning

Skräp i naturen

Nedskräpning förfular naturen och kan leda till negativa konsekvenser för människor, djur och miljön. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick.

Nedskräpning är när någon avsiktligt eller av misstag skräpar ner med till exempel glas, plast, papper, däck, plåt, gamla maskiner, byggavfall eller skrotbilar. Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Det kan många gånger vara så att personen eller verksamheten i fråga inte själva är medvetna om den störning som de orsakar och man kan då komma överens om en lösning som fungerar för alla parter. Får du ingen hjälp eller om problemet kvarstår så kan vända dig till miljö- och byggförvaltningen för vidare handläggning. Dokumentera gärna nedskräpningen med foton.

Som regel gäller följande vid nedskräpningsanmälningar:

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Erik Almhede

0526-193 34
erik.almhede@
stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Johander

SIDANSVARIG: Conny Hansson