KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Nedskräpning

Skräp i naturen

Nedskräpning förfular naturen och kan leda till negativa konsekvenser för människor, djur och miljön. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick.

Nedskräpning är när någon avsiktligt eller av misstag skräpar ner med till exempel glas, plast, papper, däck, plåt, gamla maskiner, byggavfall eller skrotbilar. Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Det kan många gånger vara så att personen eller verksamheten i fråga inte själva är medvetna om den störning som de orsakar och man kan då komma överens om en lösning som fungerar för alla parter. Får du ingen hjälp eller om problemet kvarstår så kan vända dig till miljö- och byggförvaltningen för vidare handläggning. Dokumentera gärna nedskräpningen med foton.

Som regel gäller följande vid nedskräpningsanmälningar:

  • Nedskräpning i naturmark eller på tomtmark anmäls till miljö- och byggförvaltningen.
  • Om nedskräpningen skett på kommunal mark eller inom tätbebyggt område kontaktas kommunens tekniska avdelning.
  • Nedskräpning utmed vägar anmäler du till väghållaren. Vid större vägar är det oftast Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är väghållare. Väghållaren kan även vara kommunen eller enskild.
  • Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäls till kommunen på kommun@stromstad.se eller 0526-190 00.

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Erik Almhede

0526-193 34
erik.almhede@
stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Conny Hansson