Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Avfall och återvinning

Här hittar du information om bland annat återvinningscentraler, källsortering, sophämtning, slamtömning och kompostering samt information om taxor och regler.

Återvinningscentralernas öppettider

Återvinningscentralen Österröd

Måndag, tisdag, onsdag, fredag kl 07:00 - 16:00
Torsdag kl 07:00 - 19:00
Lördag: normalt öppet första lördagen varje månad kl 09:00 - 15:00
Lördagsöppet 2022: 12 november, 3 december

Tillfällig återvinningscentral Sydkoster

Lördag 26 november 2022 kl 10.00 - 13.00

Tillfällig återvinningscentral Nordkoster

Tider för nästa år 2023 publiceras när detta är klart.

Frågor och svar

Du som bor i enkilt hushåll, ställ sopkärlet på en skuggig plats utomhus. Ställ ut kärlet för hämtning vid varje tillfälle.

Skaldjur är ofta en källa till dålig lukt. Ett sätt att undvika det är att skölja skaldjursskalet och lägga det i tidningspapper innan du lägger det i sopkärlet. Ett annat sätt är att lägga det i frysen först och sedan lägga det i sopkärlet inför tömning.

Rengör sopkärlet om det behövs.

För att underlätta besöket på kommunens återvinningscentraler på Österröd och Koster är det bra att först sortera avfallet hemma. Försök att plocka isär produkter som består av flera materialslag.

Mer information om Återvinningscentralerna

I Strömstad finns 15-20 återvinningsstationer för sorterat avfall från hushållen. Där kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas, samt tidningar.

Hitta återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, du måste ha ett abonnemang. Hyr du din bostad är det normalt sett hyresvärden som väljer och ansvarar för abonnemanget. Märker renhållningspersonalen att ditt abonnemang inte räcker till för dina behov, så kan du bli du föreslagen ett annat abonnemang.

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.

Mer information om renhållningsabonnemang och regler

Information om hur du sorterar ditt avfall och vad du kan lämna på återvinningscentralen liksom på de olika återvinningsstationer som finns runt om i kommunen hittar du här.

Mer information om källsortering och återvinning

Under 2021 kör Strömstads kommun igång med matavfallsinsamling.

Läs mer om insamling av matavfall

Planera din kompost. Visste du att du behöver anmäla till kommunen att du har en egen kompost för matavfall? Läs mer om hur din kompostbehållare bör vara och hur du sköter din kompost.

Mer information om kompostering

Kommunen anlitar Ragn-Sells AB för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar.

Mer information om slamtömning

Det är viktigt att du lämnar farligt avfall på rätt plats eftersom det kan skada natur och/eller människors hälsa.

Mer information om farligt avfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut. Från och med 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall. Kraven gäller för både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.

Mer information om bygg- och rivningsavfall

Det kan uppstå akut försening eller ändring av sophämtningsdag med anledning av besvärligt vinterväglag, sjukdom eller problem med sopbilen.

När helgdagar (röda dagar) infaller i senare delen av veckan eller om väderprognosen visar på väderomslag kan sophämtningen tidigareläggas.

Förvara avfallet själv till nästa ordinarie hämtning. Vid behov får du ställa ut en extra sopsäck bredvid sopkärlet.

För att avfallsinsamlingen ska fungera så bra som möjligt och chaufförerna ha en bra arbetsmiljö, finns regler för att renhållningsfordonen ska kunna ta sig fram och utföra sina tjänster. Det är därför viktigt att se över växtlighet och vägstandard vid din fastighet och på enskilda tillfartsvägar regelbundet.

Vägar och vändplatser

Vägar och vändplatser måste hålla en viss standard och tåla belastningen av tunga fordon. De måste vara i sådant skick att det går kan ta sig fram året runt, även vid blöt väderlek. Vägbredden måste vara minst 3,5 meter utan att växtlighet inskränker på bredden och det måste finnas fri höjd på 4,6 meter.

Backning ska undvikas och det måste därför finnas vändmöjlighet när så krävs. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

Håll efter växtligheten varje år

Klipp träd, buskar och annan växtlighet som står nära körbana och vändplats regelbundet, både på bredden och höjden. Tänk även på att det måste vara röjt från buskar och sly så det finns plats för chauffören att hoppa ur och gå runt bilen.

Trånga gator och vändplatser

I trånga gator är det särskilt viktigt att parkeringsbestämmelserna följs så att framkomligheten inte hindras. En lastbil (och även utryckningsfordon!) måste kunna ta sig fram.

Om det är liten plats för sop- eller slambilen att vända vid din fastighet är det också viktigt att tänka på att hålla fritt från bilar på tömningsdagen.

Utförligare beskrivning av transport- och gångvägar för fordon och hämtningspersonal. Pdf, 230 kB.

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Information via SMS

Vid till exempel ändring av sophämtningsdagar skickas SMS till berörda kunder.

Läs mer om SMS-tjänsten: www.stromstad.se/sms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ägarbyte

Anmäla ägarbyte - flyttanmälan

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson