HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Avfall och återvinning

Här hittar du information om bland annat återvinningscentraler, källsortering, sophämtning, slamtömning och kompostering samt information om taxor och regler.

Återvinningscentralernas öppettider

Öppettider - Återvinningscentralen Österröd

Måndag-onsdag: 7:00-16:00
Torsdag: 7:00-19:00 (stänger klockan 16 dag före helgdag)
Fredag: 7-16
Lördag: 9-15 första lördagen i varje månad
(Lördagsöppet 2020: 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.)

Öppettider - Återvinningscentralen Sydkoster

Lördagsöppet 2020:
26 september kl 10-13
28 november kl 10-13

Öppettider - Återvinningscentralen Nordkoster (Västra bryggan)

Lördagsöppet 2020:
29 augusti kl 8-12

För att underlätta besöket på kommunens återvinningscentraler på Österröd och Koster är det bra att först sortera soporna hemma. Försök att plocka isär produkter som består av flera materialslag.

Mer information om Återvinningscentralerna

I Strömstad finns tolv miljöstationer (återvinningsstationer) för hushållens avfall. Där kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas.

Mer information om miljöstationerna

Strömstad kommuns egen personal ansvara för att ditt hushållsavfall tas om hand. Hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljö. För det betalar alla kommunens invånare en sophämtnings- och miljöavgift.

Mer information om hämtningsveckor för hushållssopor samt fakturor gällande sophämtning

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.

Mer information om renhållningsabonnemang och regler

Information om hur du sorterar ditt avfall och vad du kan lämna på återvinningscentralen liksom på de olika återvinningsstationer som finns runt om i kommunen hittar du här.

Mer information om källsortering och återvinning

Sopsorteringsguide

Förpackningssortering

Planera din kompost, kompostering av matavfall behöver tillstånd, hur din kompostbehållare bör vara och hur du sköter din kompost.

Mer information om kompostering

Kompostbehållare

Om komposten krånglar

Trädgårdsavfall

Kommunen anlitar Ragn-Sells AB för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar.

Mer information om slamtömning

Det är viktigt att du lämnar farligt avfall på rätt plats eftersom det kan skada natur och/eller människors hälsa.

Mer information om farligt avfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut. Från och med 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall. Kraven gäller för både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.

Mer information om bygg- och rivningsavfall

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Information via SMS

Vid till exempel ändring av sophämtningsdagar skickas SMS till berörda kunder.

Läs mer om SMS-tjänsten: www.stromstad.se/smslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten får ny ägare - kom i håg att meddela nya kontaktuppgifter via e-post till tn@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-11-19, Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson