KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Avfall och återvinning

Här hittar du information om bland annat återvinningscentraler, källsortering, sophämtning, slamtömning och kompostering samt information om taxor och regler.

Återvinningscentralernas öppettider

Återvinningscentralen Österröd

Måndag, tisdag, onsdag, fredag kl 07:00 - 16:00
Torsdag kl 07:00 - 19:00 (stänger kl 16:00 dag före helgdag)

Lördag: normalt öppet första lördagen varje månad kl 09:00 - 15:00
Lördagsöppet 2024: 13 januari, 3 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 6 juli, 3 augusti, 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december.

ÅVC har stängt - nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen (6 januari), långfredag, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelfärdsdag, Nationaldagen (6 juni) midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen och annandag jul.

Tillfällig återvinningscentral Sydkoster

Lördagsöppet 2024
kl 10.00 - 13.00, 23 mars, 15 juni, 27 juli, 28 september, 23 november.
kl 10.00 - 14.30 25 maj.

Tillfällig återvinningscentral Nordkoster

Lördagsöppet 2024,
kl 09.30 - 12.30 - 27 april, 31 augusti.

Frågor och svar

Ja, du måste ha ett abonnemang. Hyr du din bostad är det normalt sett hyresvärden som väljer och ansvarar för abonnemanget. Märker renhållningspersonalen att ditt abonnemang inte räcker till för dina behov, så kan du bli du föreslagen ett annat abonnemang.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor och avgifter. Här ser du vad de olika abonnemangen kostar: Mer information om abonnemang, avgifter och regler

Du som bor i enskilt hushåll, ställ sopkärlet på en skuggig plats utomhus. Ställ ut kärlet när det är dags för hämtning.

Skaldjur är ofta en källa till dålig lukt. Ett sätt att undvika det är att skölja skalen och låta det rinna av ordentligt innan du slänger det. Ett annat sätt är att lägga skalet i frysen först och sedan lägga det i kärlet inför tömning.

Rengör sopkärlet om det behövs.

Fler tips om hur du undviker dålig lukt från matavfall finns här

För att underlätta besöket på kommunens återvinningscentraler på Österröd och Koster är det bra att först sortera avfallet hemma. Försök att plocka isär produkter som består av flera materialslag.

Mer information om Återvinningscentralerna

I Strömstad finns 15-20 återvinningsstationer för sorterat avfall från hushållen. Där kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas, samt tidningar.

Hitta återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sophämntningen kan bli försenad på grund av till exempel besvärligt vinterväglag, sjukdom eller problem med sopbilen. Soporna hämtas då någon av de närmaste dagarna. När helgdagar (röda dagar) infaller i senare delen av veckan eller om väderprognosen visar på väderomslag kan sophämtningen också senare- tidigareläggas. Håll dig àjour via kommunens webbplats eller kontakta kommuncenter.

Information om hur du sorterar ditt avfall och vad du kan lämna på återvinningscentralen liksom på de olika återvinningsstationer som finns runt om i kommunen hittar du här.

Mer information om att sortera och återvinna

Under 2021 började Strömstads kommun med matavfallsinsamling. Under 2023 införs det brett i kommunen.

Läs mer om insamling av matavfall

Du behöver anmäla till kommunen att du har en egen kompost för matavfall. Läs mer om hur din kompostbehållare bör se ut och hur du sköter din kompost.

Mer information om kompostering och länk till anmälan

Kommunen anlitar Ragn-Sells AB för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar.

Mer information om slamtömning

Det är viktigt att du lämnar farligt avfall på rätt plats eftersom det kan skada natur och/eller människors hälsa.

Mer information om farligt avfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut. Från och med 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall. Kraven gäller för både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.

Mer information om bygg- och rivningsavfall

För att avfallsinsamlingen ska fungera så bra som möjligt och chaufförerna ha en bra arbetsmiljö, finns regler för att renhållningsfordonen ska kunna ta sig fram och utföra sina tjänster. Det är därför viktigt att se över växtlighet och vägstandard vid din fastighet och på enskilda tillfartsvägar regelbundet.

Vägar och vändplatser

Vägar och vändplatser måste hålla en viss standard och tåla belastningen av tunga fordon. De måste vara i sådant skick att det går kan ta sig fram året runt, även vid blöt väderlek. Vägbredden måste vara minst 3,5 meter utan att växtlighet inskränker på bredden och det måste finnas fri höjd på 4,6 meter.

Backning ska undvikas och det måste därför finnas vändmöjlighet när så krävs. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

Håll efter växtligheten varje år

Klipp träd, buskar och annan växtlighet som står nära körbana och vändplats regelbundet, både på bredden och höjden. Tänk även på att det måste vara röjt från buskar och sly så det finns plats för chauffören att hoppa ur och gå runt bilen.

Trånga gator och vändplatser

I trånga gator är det särskilt viktigt att parkeringsbestämmelserna följs så att framkomligheten inte hindras. En lastbil (och även utryckningsfordon!) måste kunna ta sig fram.

Om det är liten plats för sop- eller slambilen att vända vid din fastighet är det också viktigt att tänka på att hålla fritt från bilar på tömningsdagen.

Utförligare beskrivning av transport- och gångvägar för renhållningsfordon och personal Pdf, 230 kB.

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Taxor och avgifter

Avfallstaxan för 2023 börjar gälla från 1 maj när separata kärl för matavfall är på plats. Den finns på sidan 34.

Använd innehålls­förteck­ningen för att snabbare hamna på rätt sida!

Så läser du fakturan

Avfallsavgifterna debiteras 3 gånger per år (tertial). Fakturorna skickas ut i slutet på januari, maj och september.

Fakturaexempel med förklaring Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Som ett alternativ till pappersfaktura kan du ta emot och betala fakturan direkt som elektronisk faktura (e-faktura) eller via autogiro.

Ägarbyte

Anmäla ägarbyte - flyttanmälan

Mer information

Avfallsföreskrifter Pdf, 190.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsanvisningar Bilaga till avfallsföreskrifter Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sophämtning och hämtningsveckor

Framkomlighet för renhållningsfordon Pdf, 230 kB, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Lars Strandberg