KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Tjärnö skola

Skolbarn besöker Tjärnö marinbiologiska.

Tjärnö skola är belägen på Tjärnö, en liten ö strax söder om Strömstad med landförbindelse via broar.

Kommunens mål

Kommunens fokusområde för skolan är Lära för livet - alla skall lyckas i skolan, och vårt långsiktiga mål är att Strömstad år 2030 skall vara en förebild inom utbildning.

För att nå detta fokuserar vi på tre områden:
- Trygghet och studiero för alla elever.
- Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor.
- Ökat elevinflytande över utbildningen.

Om skolan

Skolan har unefär 10 elever från förskoleklass till årskurs 3. I samma byggnad finns det fritidsverksamhet för skolans elever och också en förskola för barn 0-5 år.

Skolans läge gör att hav och skog blir en betydelsefull del av undervisningen. Vårt samarbete med Lovéncentret är mycket uppskattat av eleverna, och ger undervisningen en unik marinbiologisk vinkling.

Undervisningen sker åldersintegrerat, vilket innebär att alla eleverna undervisas tillsammans större delen av skoltiden.

Skolgården erbjuder bollplan, gungor, klätterredskap samt lekytor som både består av berg och gräs. Skolan utnyttjar ofta närheten till stranden för både utelek och planerade lektioner.

> Läs mer om vår skola

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Stigberg