KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Lokala klimatlöften

Fortsatt övergång till fossiloberoende drivmedel, minskat matsvinn från kommunala kök, klimatsmarta inköp och minskad klimatpåverkan från byggnader. Det är några av de klimatlöften som präglar arbetet mot fossiloberoende i Strömstads kommuns verksamheter.

Kommunernas klimatlöften är en regional satsning och består av insatser eller löften för att minska klimatpåverkan. Kommunerna prioriterar insatser inom ett antal områden där kommunen som organisation har rådighet och där insatser kan ge stor utsläppsminskning. Arbetet samordnas av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Kommunen ansvarar för att de antagna klimatlöftena genomförs.

Strömstad kommun har antagit följande av de 30 regionala klimatlöftena Länk till annan webbplats. inför 2024-2026:

 • 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
  5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
  6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
  7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
  8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
  10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
  11. Vi gör klimatsmarta inköp.
  12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
  13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
  14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
  16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
  17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
  21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
  22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
  23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
  24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
  25. Vi använder cirkulära möbler.
  28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.

Mer om det regionala arbetet, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt