Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Vem gör vad?

Det är många aktörer som har del i arbetet med asylsökande och för integration av nyanlända. Här är en översikt.

Regering och riksdag

 • Styr lagstiftningen på området och avgör därigenom vilka kriterier som ska gälla för att en person ska ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige

Migrationsverket (statlig myndighet)

 • Varje år hjälper Sverige personer ut ur flyktingläger runt om i världen, inom ramen för den så kallade flyktingkvoten. Det är Migrationsverket som ansvarar för den här verksamheten
 • Prövar ansökan om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap i Sverige. Dessa beslut går att överklaga till domstol.
 • Bistår asylsökande med ekonomisk ersättning och erbjuder bostad under den tid som sökande väntar på beslut i sitt ärende
 • De som fått avslag på sin asylansökan får hjälp av Migrationsverket att återvända till sitt hemland om resan sker självmant.
  Migrationsdomstolen prövar överklagade beslut och domar i migrationsärenden. Ett avslag från Migrationsverket kan överklagas till någon av förvaltningsrätterna (migrationsdomstolarna), som då gör en ny prövning av samtliga omständigheter i ärendet.

Arbetsförmedlingen

 • Ansvarar för att skriva in nyanlända i etableringen
 • Besluta om etableringsersättning under 24 månader
 • Samverkan ned nyanlända, kommuner och privata näringslivet, ex Extratjänst, praktik och instegsjobb.
 • Tillsammans med kommunerna ansvara för integrationen av personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Kommunerna

 • Ansvarar för att erbjuda förskola inom fyra månader.
 • Erbjuder skola för nyanlända och asylsökande barn.
 • Ansvarar för nyanlända med uppehållstillstånd.
 • Anvarar enligt Bosättningslagen för att erbjuda boende åt nyanlända som fått uppehållstillstånd samt till direktinresta kvotflyktingar, som anvisats till Strömstad av Migrationsverket.
 • Kommunerna ansvarar även för att ta emot anvisade, ensamkommande asylsökande barn, samt för deras logi och omvårdnad.
 • Ansvarar för SFI och samhällsorientering
 • Annat behovsprövat bistånd utifrån socialtjänstlagen
 • Tillsammans med arbetsförmedlingen har kommunerna ansvar för den arbets- och studierelaterade etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Länsstyrelsen

 • Ansvar för tidiga insatser - planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända.
 • Ansvar för att samordna statens insatser.
 • Samverkan med andra myndigheter och organisationer.
 • För dialog med kommunerna om platser för mottagandet av ensamkommande barn. samt om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd.
 • Fördelar statsbidrag till kommunerna för att underlätta bosättning.
 • Arbetar för kommunal beredskap och mottagningskapacitet.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn.

Polismyndigheten

 • Ansvarar för återresa till hemlandet för asylsökande som inte fått uppehållstillstånd, om resan inte sker självmant.


Text


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera