KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Arbetsplatsbesök

I de flesta fall ska miljö- och byggnämnden vid minst ett tillfälle under byggprojektets gång besöka arbetsplatsen. Behovet av arbetsplatsbesök gås igenom på det tekniska samrådet. 

Vid arbetsplatsbesöket ska du som byggherre och din kontrollansvarig närvara.

Vad görs på ett arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar miljö- och byggnämndens handläggare bland annat att:

  • kontrollplanen och bygglovet följs
  • den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning
  • inget uppenbart strider mot byggreglerna

Om brister upptäcks

Om allvarliga avvikelser upptäcks kallas ni till ett samråd för att diskutera nödvändiga åtgärder. Det kan bland annat innebära att kontrollplanen behöver justeras, eller att ytterligare handlingar behöver lämnas in.

Du får ett protokoll

Handläggaren skriver ett protokoll under arbetsplatsbesöket som sedan skickas till byggherren och kontrollansvarig.

Förändringar under byggandet

Det är vanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på ändringar man vill göra. Innan du gör ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta bygglovhandläggaren.

Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns räknas det som olovligt byggande, eller ”svartbygge”. Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som du har fått bygglov för ska du kontakta bygglovhandläggaren.

Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut

Till exempel om en byggnad ska:

  • bli större
  • bli högre
  • ändra placering

Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson