KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Murar, plank och staket

Du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov.

Mur och plank

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort av. Det är främst konstruktion och utseende som avgör om en inhägnad är ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsplikten brukar bedömas mer utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd. Är planket så högt att man inte kan se över det eller så tätt att man inte kan se igenom det krävs normalt bygglov. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. 

Vid en uteplats

Om du bor i en- eller tvåbostadshus får du göra vissa ändringar utan bygglov. Det förutsätter att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för fastigheten. Strandskydd eller andra bestämmelser kan gälla trots att åtgärden inte kräver bygglov.

Du får uppföra mur eller plank i anslutning till uteplatser vid bostadshuset om det inte är högre än 1,8 meter. Det får byggas inom 3,6 meter från huset men inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om planket eller muren ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du medgivande från din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Utanför detaljplan

Du behöver bygglov om du bor utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Ifall det är sammanhållen bebyggelse eller inte bedöms bland annat utifrån hur många huvudbyggnader det är, hur tätt de ligger och var i kommunen vi befinner oss. Kontakta oss på plan- och byggavdelningen för att få reda på om du bor inom sammanhållen bebyggelse.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om muren eller planket ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Staket och grindar

Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Staketet får normalt vara max 1,1 meter högt. Staket kan placeras i tomtgränsen om du är överens med din granne, annars får det placeras inne på den egna tomten så att du kan underhålla det från din egen tomt (till exempel målningsarbeten).

Ska du plantera häck?

För att plantera en häck eller ett träd krävs inget lov. Vissa regler finns som man måste följa för att häckar inte ska bli en trafikfara. Tänk på att alltid prata med din granne om du ska plantera något, då häckar, buskar och träd kan skapa besvär.

Läs mer om häckar och buskage

Strandskydd

Att bygga i närheten av hav, sjö eller vattendrag kan vara förbjudet enligt strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddszonen kan sträcka sig upp till 300 meter från strandlinjen. För att få bygga på strandskyddat område så behöver du en dispens.

Läs mer om strandskydd

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson