KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Vanliga frågor om grundskola

Kontakt

Namn och kontaktuppgifter till rektor hittar du på respektive skolas webbplats.

> Förteckning över grundskolor i Strömstads kommun

Skolval och skolbyte

Ansökan görs i kommunens e-tjänst, där vårdnadshavaren signerar anmälan med e-legitimation. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda signera anmälan.

Om vårdnadshavaren saknar e-legitimation finns det en blankett att ladda ner i e-tjänsten.

Mer information, samt länk till e-tjänsten, finns på denna sida:
> Inskrivning av barn i grundskolan vid inflytt till kommunen

Blankett för att ansöka om att byta grundskola finns i kommunens e-tjänst. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda skriva under ansökan.

Mer information, samt länk till e-tjänsten, finns på denna sida:
> Ansökan om byte av grundskola inom kommunen

Önskemål om vilken skola barnet skall gå i förskoleklass görs via kommunens e-tjänst. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda signera.

Tjänsten är enbart öppen under ansökningsperioden på våren.

Mer information, samt länk till e-tjänsten, finns på denna sida:
> Ansökan om skola inför förskoleklass

Ja, när besked om skolplacering skickas ut meddelas samtidigt hur vårdnadshavaren kan överklaga beslutet.

Läse mer om hur överklagan går till på denna sida:
> Överklagande av skolplacering inför förskoleklass

Tag kontakt med den nya kommunen, som hjälper till vidare.

Meddela även rektor eller administratör på barnets nuvarande skola, så att skolan kan skicka nödvändiga dokument om barnets skolgång till den nya skolan.

Vilka grundskolor som finns i kommunen och var de ligger, kan du se på denna karta:

> Förteckning och karta över grundskolor i Strömstads kommun

Annat modersmål än svenska

Kontakta grundskolans administratör Jeanette Hasselblom, som hjälper till vidare i frågan.

För kontaktuppgifter till administratören, se denna sida

> Grundskolans administratör

Blankett för att ansöka om modersmålsundervisning finns i kommunens e-tjänst. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda skriva under ansökan.

Mer information, samt länk till e-tjänsten, finns på denna sida:

> Information och länk till ansökan om modersmålsundervisning

Lediga dagar och ansökan om ledighet

Start och slut på terminen samt lediga dagar, finns i skolornas läsårstider. Läsårstiderna för Strömstads kommun hittar du på denna sida:

> Läsårstider för Strömstads skolor

Start och slut på terminen samt lediga dagar, finns i skolornas läsårstider. Läsårstiderna för Strömstads kommun hittar du på denna sida:

> Läsårstider för Strömstads skolor

I grundskolan kan vårdnadshavaren anmäla frånvaro på två sätt.

  • Ringa 0526 - 17 08 92 och följa instruktionerna
  • Göra anmälan via dator/mobil via Dexter

Mer information, samt länk till Dexter, finns på denna sida:

> Information om frånvaroanmälan i grundskolan

Ansökan om ledighet för elever i grundskolan görs via blankett, som hämtas i kommunens e-tjänster.

Mer infomation, samt länk till blanketten, finns på denna sida:

> Ansökan om ledighet för elev i grundskolan

Vad som gäller kring ansökan om ledigheter för elever i grundskolan finns på denna sida:

> Policy för ledigheter i grundskolan

Olycksfall, kränkande behandling

Olycksfall skall anmälas till försäkringsbolaget via telefon: 031‑63 23 75.

Mer information om den kollektiva olycksfallsförsäkringen, samt kontaktinformation till handläggaren, finns på denna sida:

> Försäkring för elever i Strömstads skolor

Anmäl i första hand händelsen till elevens lärare/mentor

Du kan också anmäla till rektor på respektive skolenhet som startar en utredning av kränkande behandling

Om någon upplever att de inte får det stöd och den hjälp de behöver kan de anmäla skolan till Skolinspektionen

Mer information om hur skolan arbetar mot kränkande behandling finns på skolornas egna sidor, samt på denna gemensamma sida:

> Arbete mot kränkande behandling

Betyg

Kontakta grundskolans administratör Jeanette Hasselblom.

För kontaktuppgifter till administratören, se denna sida

> Grundskolans administratör

Kontaktformulär

Hittar du inte svaret på din fråga kan du skicka in den med detta formulär. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Kontakt

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Verksamhetschef grundskola 7-9, gymnasium, vuxenutbildning
Sara Arvenberg
0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

Administratör 7-9
Jeanette Hasselblom
0526-192 34
grundskolan@stromstad.se

Administratör F-6
Monica Rössle
grundskolan@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Björn Nilsson