KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Överklaga bygglovsbeslut

Du kan överklaga miljö- och byggnämndens beslut om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked till länsstyrelsen.

Skulle du vara missnöjd med beslutet kan du överklaga genom att göra en skrivelse som är riktad till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, men du skickar den till Strömstads kommun.

Märka själva överklagan med:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Skicka till:

Miljö- och byggnämnden
Strömstads kommun
452 80 Strömstad
eller till mbn@stromstad.se

Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till niljö- och byggnämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Överklagande som har kommit in i rätt tid skickar vi vidare till länsstyrelsen som granskar om beslutet gått rätt till. Det tar cirka 3-6 månader att få svar från länsstyrelsen.

Om dina grannar har lämnat negativa synpunkter på din bygglovsansökan får de också möjlighet att överklaga beslutet. De får ett brev när beslutet är fattat med information om hur de överklagar.

I skrivelsen ska du ange:

  • Vilket beslut som överklagas genom att ange beslutets diarienummer, beslutsdag, paragrafnummer och vad beslutet gäller.
  • Hur du begär att beslutet ska ändras och varför. Skicka med handlingar som stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras.
  • Ditt namn, adress och telefonnummer.
  • Skrivelsen ska undertecknas.
  • Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Överklagande till högre instans

Om du är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga till mark- och miljödomstolen. Efter mark- och miljödomstolen finns det möjlighet att överklaga till mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Med det menas att ärendet ska vara av ett mer allmänt intresse för att rätten ska ta upp det för prövning. 

Läs mer hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson