Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Kommunens officiella anslagstavla

Välkommen till Strömstads kommuns officiella anslagstavla. Här får du en översikt över sammanträden och beslut som tas i Kommunfullmäktige och i kommunens olika nämnder.

Vilka frågor som ska behandlas anges i så kallade kallelser eller ärendelistor till aktuella sammanträden. De beslut som fattas framgår av protokoll från nämndernas sammanträden.

Från det att beslutet anslås har du som kommunmedlem möjlighet att inom tre veckor överklaga beslutet enligt Kommunallagens bestämmelser. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger en fastighet eller som är taxerad för kommunalskatt i kommunen. 

Aktuella tillkännagivelser

Prenumerera på uppdateringar i Anslagstavlan

Skriv in din e-postadress så får du meddelande via mejl när något uppdaterats på anslagstavlan.

Hantera prenumeration

E-post adressen som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera din prenumeration. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset Norra Bergsgatan 23.
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Öppettider, vardagar
8.00 - 12.00 13.00-16.30

Överklaga beslut enligt kommunallagen

Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska vara skriftligt och ges in till förvaltningsrätten.

I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har publicerat informationen på den officiella anslagstavlan på kommunens webbplats.

Domstolen kan upphäva kommunens beslut om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.   

Läs mer om vad som gäller och hur du överklagar beslut

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Eva Löfgren

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck