MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Yrkes- och lärlingsutbildningar -
Vuxenutbildningen

Utbildningar där en del av undervisningen är ute på ett företag. Du kan söka yrkes- och lärlingsutbildningar både i Strömstad och i samverkade kommuner.

För vem?

För dig som önskar en yrkesutbildning där du kombinerar studier på skolan med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

Pågående yrkesutbildningar

Studieperiod 1: 29 augusti 2022 – 13 januari 2023
Studieperiod 2: 16 januari 2023 – 2 juni 2023

Yrkesutbildningar innebär att huvuddelen av utbildningen är på skolan, men att du även har perioder av arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Den arbetsplatsförlagda tiden är minst 15 % av studietiden.

Pågående yrkesutbildningar i Strömstad med start HT 2022:

Pågående yrkesutbildningar i Strömstad med start innan HT 2022:

 • Kock
 • Vårdbiträde
 • Undersköterska
 • Barnskötare/Elevassistent

Pågående lärlingsutbildningar

Utbildningen är enligt lärlingsmodellen. En del av utbildningen är på skolan, merparten av utbildningstiden är förlagd till din lärlingsplats, cirka 70-80% av lärlingstiden.

Pågående lärlingsutbildningar i Strömstad:

 • Frisör
 • Elektriker

Information till dig som söker yrkes- och lärlingsutbildning:

 • Du har möjlighet att söka studiemedel (CSN)
 • Du betalar själv dina resor till och från din praktik/lärlingsplats.
 • Du får själv bekosta och köpa dina böcker, liksom arbetskläder och eventuell skyddsutrustning.
 • Kommunens försäkring gäller vid olycksfall.
 • Cirka 1-3 dag per vecka är det teori på skolan.
 • Du kommer att få uppgifter från skolan som du skall lösa på din praktik/lärlingsplats.
 • Du har en lärare som kommer att ha kontakt med din handledare och besöka dig på praktik/lärlingsplats. Det är din lärare som sätter betyg efter samråd med din handledare.
 • Du, din handledare och din lärare kommer tillsammans att diskutera hur dina kunskaper utvecklas.

Ny yrkesutbildning inom besöksnäringen:
Spa & Wellness med fokus på massage

I samverkan med näringslivet inom besöksnäringen har vi tagit fram en ny utbildning Spa & Wellness med fokus på massage, det är ett område där det saknas kompetens och finns goda karriärmöjligheter. Företagen erbjuder praktikplats (APL) och det är stora möjligheter till att få anställning efter utbildningen. Tillsammans med näringslivet har vi tagit fram en informationsfilm där du får veta mer om utbildningen och höra företagen berätta om karriärvägar och branschen.

Film om spa och wellness-utbildning

Samverkan med andra kommuner

Ett samarbetsavtal om regional yrkesinriktad och gymnasiala kurser har tecknats mellan vuxenutbildningarna i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal.

Detta innebär att du kan söka en gymnasial kurs och/eller yrkes- och lärlingsutbildning som anordnas inom respektive kommun. Ansökan görs i den kommun utbildningen går, och kan beviljas om hemkommunen har medel för det.

Se de samverkande kommunernas webbplatser för mer information:

Ansökan

Postadress
Strömstads kommun
Vuxenutbildningen
452 80 Strömstad

Besöksadress
Tångenvägen 2

E-post
vuxenutbildningen@stromstad.se

Reception/Expedition
Besnik Obërtinca
Telefon: 0526‑195 00
besnik.obertinca@stromstad.se

Administratör
Anna Gustafsson
Telefon: 0526-195 04 anna.gustafsson@stromstad.se

Administratör
Sofia Långström
Telefon: 0526-195 04 sofia.langstrom@stromstad.se

Rektor
Åsa Borneland
Telefon: 0526-195 36
asa.borneland@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Martin Klavblom
Telefon: 0526- 195 61
martin.klavblom@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Åsa Borneland