KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kulturhistoriska byggnader

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en fastighet med särskilda kulturhistoriska värden (K-märkt hus).

Plan- och byggavdelningen kan lämna information om ditt hus är K-märkt samt bistå med kulturhistorisk rådgivning. Du kan till exempel få tips på var du kan hitta rätt material för ombyggnad av äldre byggnader.

Byggnadsvårdsbidrag

För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos Länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat byggnadsvårdsbidrag. Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom bidraget, vi kan ge 50–90 procent av den överkostnad som är kulturhistoriskt motiverad.

Kort fakta

K-märkt 

Något som är "k-märkt" är utpekat som kulturhistoriskt intressant eller värdefullt. Det behöver dock inte betyda att det är skyddat enligt lagen. I de lagar som används för att skydda bebyggelse finns inte begreppet "k-märkt", trots att det används flitigt.

Exempel på vad som brukar menas med "k-märkt" och vart du vänder dig för att få veta mer är:

BYGGNADSMINNEN är skyddade enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet beslutar om dessa. Du kan läsa mer om byggnadsminnena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Västra Götalands län.

Q/q-MÄRKNING av byggnader, kvarter eller områden i glesbygd sker enligt plan- och bygglagen. Vänd dig till den kommun som huset eller området ligger i för att få veta mer. Kommuner kan också göra bevarandeplaner, där hus eller miljöer beskrivs som kulturhistoriskt intressanta, utan att vara skyddade.

Själva begreppet k-märkt kommer av att kulturhistoriska miljöer tidigare betecknades med bokstaven ”k” på planer och kartor. På topografiska kartan betecknas kulturhistoriskt märkliga byggnader fortfarande med karttecknet ”K”.

Att något är ”k-märkt” betyder nog för de flesta i dagligt tal att det är eller borde vara en del av kulturhistorien. Det gäller oavsett om det är skyddat enligt någon lag eller utpekat av länsstyrelsen eller kommunen.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang